Varmista ruokaturvallisuus johtamalla kaikkia omavalvonnan tehtäviä datan avulla

Juuli Vieri Juuli Vieri LinkedIn

Kuluttajat vaativat jäljitettävyyttä elintarvikkeiden matkalta kohti lautasta ja digitaalinen omavalvonta on keino todentaa ruokaturvallisuuden eteen tehtäviä arjen vastuullisuustekoja, koulutuspäällikkömme Juuli Vieri kirjoittaa.

Omavalvonta on ravintolalle tärkeä ydinprosessi ruokaturvallisuuden varmistamiseksi. Kun kuluttajat vaativat enenemissä määrin jäljitettävyyttä elintarvikkeiden matkalta kohti lautasta, on digitaalinen omavalvonta keino todentaa ruokaturvallisuuden eteen tehtäviä arjen vastuullisuustekoja. Samalla omavalvonnan toimenpiteistä kerätty data tarjoaa ravintolalle arvokasta tietoa siitä, miten omavalvontaa voidaan tehdä entistä ruokaturvallisemmin ja tehokkaammin.

Digitalisaatio on merkittävä muutostrendi alalla kuin alalla. Ravintoloissa digitaaliset ratkaisut ovat jo vahvasti läsnä asiakasrajapinnassa muun muassa ruoan verkkokauppojen sekä tilaus- ja kotiinkuljetuspalveluiden kautta. Kuitenkin vasta 10-15 prosenttia Suomen noin 20 000 ammattikeittiöistä hyödyntää digitaalista omavalvontaa, jolla voitaisiin kustannustehokkaasti sujuvoittaa keittiön arkea ja parantaa ruokaturvallisuutta.

Omavalvontaa tehdään edelleen tottumuksesta paperin, kynän ja mappien voimin, jolloin tehtävien suorittaminen on pitkälti muistin varassa. Nokevalin uuden digitaalisen omavalvontapalvelun NSnappyn avulla omavalvonnan muistinvaraiset tehtävät muuttuvat selkeäksi ja ajantasaiseksi tehtävälistaksi, jolloin työaika voidaan optimoida ruokaturvallisuuden kannalta kriittisimpiin tehtäviin. Digitalisoinnin mahdollistama data auttaa myös säästämään laitteiden energiakustannuksissa, vähentämään hävikkiä sekä pienentämään valvontamaksuja viranomaisille räätälöitävillä raporteilla.

NSnappy-omavalvontapalvelulla voidaan digitalisoida koko omavalvontasuunnitelma, jonka ravintola on laatinut ruokaturvallisuuden takaamiseksi. Tällöin digitaalinen palvelu ohjaa omavalvonnan toteuttamista suunnitelman mukaisesti osana päivittäistä arkea. Osa omavalvonnan toiminnoista, kuten lämpötilaseuranta, voidaan automatisoida täysin, jolloin lämpötilojen kirjaamiseen ei kulu lainkaan aikaa. Palvelu hälyttää automaattisesti, mikäli lämpötilat poikkeavat raja-arvoista ja tilanteeseen päästään reagoimaan välittömästi.

NSnappy-palvelu digitalisoi ja automatisoi omavalvonnan tehtäviä:

Digitaalisen omavalvonnan ansiosta kaikki asiakkaan turvallisen ravintolakokemuksen eteen tehdyt toimenpiteet ovat vaivattomasti jäljitettävissä ja nähtävissä yhdestä palvelusta. Ravintola voi helposti todentaa esimerkiksi sen, että annokset ovat lähteneet ravintolasta matkaan oikeassa lämpötilassa tai seisovan pöydän ruoan lämpötila on mitattu riittävän usein ja ruokaturvallisuuden kannalta kriittisimmästä ruoasta.

NSnappy-omavalvontapalvelun antamaa tietoa ravintola voi hyödyntää paitsi liiketoimintansa kehittämisessä, myös asiakasviestinnässä. Kuluttajia kiinnostavat ravintoloiden vastuullisuustoimenpiteet, joten esimerkiksi tieto vähennetystä hävikistä, pienentyneistä energiakustannuksista tai systemaattisesta hygieniatason johtamisesta voi olla viesti, joka on kuluttajalle ravintolaa valitessa arvokas.

 

Blogi on julkaistu alunperin 30.3.2022 kaupallisena sisältönä kespro.comissa.

Tutustu NSnappyyn

Lue lisää NSnappysta