Säästä ammattikeittiösi energia­kustannuksissa ja vähennä hävikkiä digitaalisella omavalvonnalla

Markku Lukkari Markku Lukkari LinkedIn

Pysyvätkö ammattikeittiösi pakastimet tavoitelämpötilassa -18 ja -20 asteen välissä? Energiansäästön kannalta tämä olisi optimaalista, sillä jopa kahden asteen hukkalämpötila voi näkyä merkittävästi keittiön energiakustannuksissa, Nokevalin liiketoimintajohtaja Markku Lukkari sanoo.

Yksi ylimääräinen pakkasaste voi kasvattaa jopa 5 %:lla pakastimen energiankulutusta. -22-asteinen pakastin lisää tällöin jopa 10 % pakastimen energiakustannuksia pelkästään väärän lämpötilan takia. Kahden pakastimen kohdalla tämä tarkoittaisi 20 % ylimääräisiä energiakuluja ja vuositasolla satojen eurojen lisäkustannusta. Tämä kun kerrotaan 10 jääkaapilla tai pakastimella, niin turhat energiakustannukset ovat valtavat.

Sähkön hinnan ollessa nousussa isompinumeroinen sähkölasku näkyy ravintoloille joko isompina ateriakustannuksina tai pienempänä katteena. Energiatehokkuuden kehittäminen tuo paitsi taloudellisia hyötyjä, myös vahvistaa ravintolan vastuullisuusimagoa. Suuria investointeja energiansäästöön ei aina tarvita – esimerkiksi lämpötilavalvonnan ja koko omavalvontasuunnitelman digitalisointi ja automatisointi voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti energiatehokkuustavoitteita tukien.

Modernit työkalut säästävät työaikaa

Automatisoidulla lämpötilavalvonnalla voidaan seurata reaaliajassa pakaste-, kylmä- ja kuivatilojen lämpötilaa, mikä vapauttaa keittiöammattilaisten työaikaa muille tärkeämmille tehtäville. Arviomme mukaan keittiön päivittäisestä työajasta kuluu useita kymmeniä minuutteja manuaaliseen kirjaamiseen. Tähän peilattuna lämpötilavalvonnan automatisointi vapauttaisi vähimmillään 60 rutiinitehtäviin kuluvaa työtuntia vuodessa.

Tilastokeskuksen määrittämällä julkisen sektorin tuntityökululla (29,50 €) laskettuna esimerkiksi 10 minuutin päivittäiseen valvontaan kuluu lähes 2000 euron edestä työaikaa vuositasolla. Automatisoidun lämpötilavalvonnan ja koko omavalvontasuunnitelman digitalisoinnin maksaessa keittiölle muutaman kympin kuukaudessa, saadaan digitalisoinnilla aikaan merkittäviä säästöjä. Työajan käyttö tehostuu, kun rutiinitehtäviin kuluva aika voidaan siirtää esimerkiksi ruoanlaittoon ja asiakkaiden palvelemiseen.

Modernien työkalujen käyttö on myös palkitsevaa keittiöammattilaisille. Selkeät toimintatavat ja nykyaikaiset laitteet lisäävät paitsi energiatehokkuutta, myös sujuvoittavat arkea ja parantavat työolosuhteita.

Digitaalinen omavalvonta auttaa ennakoimaan ja välttämään turhia kuluja

Digitaalinen omavalvonta auttaa tekemään tarvittavia toimenpiteitä turhan energiankulutuksen välttämiseksi. NSnappy-omavalvontapalvelussamme automaattinen lämpötilavalvonta on toteutettu kolmivaiheisena hälytystoimintona. Palvelu valvoo automaattisesti, pysyykö kylmälaitteen lämpötila asetettujen raja-arvojen välissä ja ilmoittaa vaiheittain, mikäli näistä raja-arvoista poiketaan.

Usein digitaaliset omavalvontapalvelut vaativat jokaisen hälytyksen kuittaamista, mikä vie joissakin tapauksissa keittiöammattilaisilta turhaa aikaa. NSnappyn varoitushälytys on kehitetty ammattikeittiöistä saamamme palautteen pohjalta. Jos pakastimen lämpötila painuu raja-arvon eli -18 asteen alapuolelle, NSnappy antaa varoitushälytyksen liiallisesta energiankulutuksesta. Korjaavia toimenpiteitä päästään tekemään heti. Varoitushälytystä ei tarvitse kuitata, mikäli korjaava toimenpide onnistutaan hoitamaan välittömästi ja lämpötila palaa nopeasti tavoitetasolle. Mikäli tilannetta ei korjata 3 tunnin sisällä ja lämpötila menee joko yli tai ali tavoitelämpötilan, vuorossa on varsinainen hälytys, joka vaatii ongelman syyn sekä korjaavan toimenpiteen kirjaamisen. Viimeisenä on vuorossa lopetushälytys, joka kertoo, kun kaikki on taas hyvin.

NSnappyn kolmentasoiset hälytykset on kuvattu palveluun visuaalisilla symboleilla, jotta eri tasoisten hälytysten seuranta on helppoa ja nopeaa.

Pakastin_NSnappy_3_vaiheinen_lampotilahalytys
Oranssi varoitusilmoitus, punainen hälytys ja sininen lopetusilmoitus kertovat nopeasti energiankulutusta syövän ja ruokaturvallisuutta uhkaavan tilanteen vakavuuden.

Energiansäästön lisäksi pakastimen liian kylmäksi laskevaa lämpötilaa on tärkeä valvoa myös ruoka- ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Liian kylmässä lämpötilassa esimerkiksi liha haurastuu ja marjat menettävät vitamiininsa ja rakenteensa. On tärkeää, että elintarvikkeet säilytetään aina ruokaturvallisessa rajassa ja ne on myös nopea sulattaa käyttöön.

Hävikin seuranta säästää euroja, työtunteja ja ympäristöä

 

havikki_ravintolassa_1920x1080px

Automaattinen lämpötilavalvonta ilmoittaa liiallisen kylmyyden lisäksi myös liian lämpimistä elintarvikkeiden säilytyslämpötiloista. Tällä taklataan ruokaturvallisuusongelman lisäksi pilaantuneista elintarvikkeista syntyvä turha hävikki.

NSnappy-palvelun avulla hävikkiä voidaan seurata kokonaisvaltaisesti yhdessä muiden omavalvonta- ja hygieniatehtävien kanssa. Räätälöitävien raporttien avulla keittiön johtajalla on reaaliaikainen näkymä juuri niihin mittareihin, jotka omassa keittiössä ovat tärkeitä ja edistävät strategisia liiketoimintatavoitteita. Raportit esimerkiksi biojätteestä sekä lautas- ja tarjoiluhävikistä kustannuksineen auttavat seuraamaan hävikin määrää pitkällä aikavälillä. Jatkuvaa seurantaa helpottavat myös ajastetut raportit, jotka lähtevät automatisoituina lähetyksinä esimerkiksi toimipisteiden esihenkilöiden sähköpostiin.

Seurannan avulla saadaan dataan pohjautuvia vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Paljonko hävikkiä syntyy?
  • Mistä ruoista syntyy eniten hävikkiä?
  • Mitkä ovat hävikin aiheuttamat taloudelliset kustannukset?

Keittiön johtajalle NSnappy-palveluun digitalisoitu omavalvonta antaa pitkällä tähtäimellä pitävää dataa energian kulutuksesta ja hävikkimääristä. Kaikki tämä nopeasti saatavilla oleva tieto helpottaa toiminnan suunnittelua ja korjaavien toimenpiteiden tekemistä ylimääräisten energia- ja hävikkikustannusten vähentämiseksi.

Kysyttävää digitaalisesta omavalvonnasta?

Ota yhteyttä