Johda ammattikeittiösi ruokaturvallisuuden tasoa helposti yhden palvelun kautta

Tuomo Röppänen Tuomo Röppänen LinkedIn

NSnappy®-palvelumme on ammattikeittiöiden omavalvontaan erikoistunut palvelu, joka auttaa seuraamaan keittiösi ruokaturvallisuuden tasoa. Palvelu tekee omavalvonnasta helppoa, digitaalista ja aikaa säästävää.

Kerromme tässä artikkelissa, miten NSnappy tuo ammattikeittiöille suuren avun arjessa sekä operatiivisen toiminnan johtamisessa. Samalla, kun saat palvelusta laajat toiminnalliset hyödyt, huolehdit omavalvonnan viranomaisvaatimusten täyttämisestä helposti ja kannustavasti.

NSnappy_etusivu_nakyma
NSnappy-palvelu helpottaa ammattikeittiöiden arjen työtä ja johtamista, kun kaikki omavalvontaan liittyvä tieto on helposti saatavilla yhdestä palvelusta. Räätälöitävä etusivu tuo juuri sinulle oikeanlaisen näkymän.

Säästä aikaa

NSnappy säästää aikaa, kun omavalvontaan liittyvät asiat ovat digitaalisesti yhden palvelun piirissä. Voit digitalisoida omavalvontasuunnitelmasi sekä kaikki niihin liittyvät tehtävät ja kirjaukset. Rutiinitehtävät voidaan automatisoida ja ajastaa omavalvontasuunnitelman mukaisesti, jolloin NSnappy pitää suunnitelman toteuttamisesta huolen muistuttaen, milloin tehtävät täytyy suorittaa. Hajanaisia merkintöjä papereille ja mappeihin ei enää synny, kun kaikki kirjaukset ovat tallennettuina palveluun.

Päivitykset omavalvontasuunnitelmiin ja tehtäviin voidaan tehdä muutamalla klikkauksella.

Ajansäästö näkyy vahvasti myös päälliköiden arjessa, jotka vastaavat keittiöiden toiminnasta, prosesseista sekä omavalvonnasta. Päivitykset omavalvontasuunnitelmiin ja tehtäviin voidaan tehdä muutamalla klikkauksella. Tiedot päivittyvät joko kaikille tai määritetyille toimipisteille. Jopa ohjeita voidaan lisätä tehtäväkuvauksiin, jolloin työntekijät saavat tiedon, miten tehtävät suoritetaan ja mitä välineitä se vaatii. NSnappy palvelua voi laajentaa omavalvonnan ulkopuolelle ja lisätä kirjauksia tai merkintöjä eri prosesseista tai toimenpiteistä (esim. auditointi). Tällöin hyödyt eivät ainoastaan rajoitu omavalvontaan.

NSnappy_tehtavalista_artikkeli_1
Omavalvonnan tehtävien systemaattinen suorittaminen ja kirjaaminen helpottavat tulosten seurantaa.

NSnappyn kattavat raportit auttavat vastuuhenkilöitä pysymään ajan tasalla keittiöiden toiminnasta. Näin voidaan varmistaa, että omavalvontaa ja prosesseja noudatetaan vaatimusten mukaisesti. Ajansäästöä ja helppoutta tuovat ajastetut raportit, jotka ilmestyvät määritetyille henkilöille.

Saavuta kustannussäästöjä

NSnappy tuo kustannussäästöjä monellakin eri tavalla. Itse omavalvonnan digitalisointi helpottaa ja nopeuttaa raportointia, tietojen pitämistä ajan tasalla, viestintää ja mahdollistaa tietojen säilymisen yhden palvelun piirissä. Digitalisointi on yksi isoimmista vaiheista, joka usein vaatii kulttuurimuutosta.

Kustannussäästöjä tulee myös prosessien automatisoimisesta. Ammattikeittiöiden kylmätilojen, astianpesukoneiden sekä jäähdytyskaappien lämpötiloja voidaan seurata automaattisesti reaaliajassa NSnappyn langattomien laitteiden avulla. Kylmätiloihin sijoitetut langattomat laitteet pitävät huolen säilytyslämpötiloista ja hälyttävät, mikäli raja-arvot ylittyvät. Epäkohtiin voidaan reagoida välittömästi ja näin säästää ruoat pilaantumiselta.

Epäkohtiin voidaan reagoida välittömästi ja näin säästää ruoat pilaantumiselta.

Hävikin kirjaaminen ja seuranta ovat myös toimintoina NSnappy-palvelussa. Kirjaukset tehdään manuaalisesti ja hävikki voidaan kategorioida oman toiminnan mukaisesti. Kattavien raporttien avulla pääset tarkkailemaan ja minimoimaan hävikkiä.

Johda ruokaturvallisuuden laatua

NSnappy mahdollistaa yhteneväiset ja ajantasaiset ohjeet kaikille toimipisteille. Hallinnoit kaikkia tietoja yhdestä palvelusta, jolloin tietojen päivittäminen on entistäkin helpompaa. Voit yksilöidä kriittisesti tärkeät tehtävät, jolloin työaika käytetään optimaalisesti eri tehtäviin niiden kriittisyystason mukaan.

NSnappy_toimipisteet_artikkeli
NSnappyssa hallinnoit ja seuraat kaikkien eri toimipisteidesi ruokaturvallisuuden tasoa helposti yhden näkymän kautta.

NSnappyn selkeät näkymät auttavat hahmottamaan kaikkien toimipisteiden ja koko yrityksen ruokaturvallisuustason. Esimerkiksi karttaominaisuuden avulla, josta näkyy toimipisteiden tilanne, antaa selkeän ja yksinkertaisen kuvan kaikkien toimipisteiden ruokaturvallisuudesta. Erilaiset trendikäyrät auttavat kehittämään toimintaa ja reagoimaan epäkohtiin.

NSnappyn selkeät näkymät auttavat hahmottamaan kaikkien toimipisteiden ja koko yrityksen ruokaturvallisuustason.

Lisäksi palveluumme integroitavat mittalaitteet tuovat varmuutta mittaustuloksiin. Laatu ja tarkkuus on taattu sillä, että kaikki NSnappy-laitteet ovat ammattikeittiöympäristöön suunniteltuja, kotimaisia laitteita Nokian tehtaaltamme. Kun kaikissa keittiöissä on käytössä saman valmistajan mittalaitteet, tiedot ovat vertailukelpoisia ja toimintanne on entistäkin enemmän standardisoitua.

Saavuta sujuva ja hallittu arki

NSnappyn tavoitteena on helpottaa ja auttaa kaikkien keittiöammattilaisten arkea työroolista riippumatta. Säädösten noudattamisesta vastuun kantaville johtajille ja päälliköille palvelu tuo selkeyttä käytäntöihin.

NSnappy_tehtavalista_artikkeli_2
Selkeät tehtävälistat ja aikataulut helpottavat kaikkien arkea työroolista riippumatta.

Säädösten noudattamisesta vastuun kantaville johtajille ja päälliköille palvelu tuo selkeyttä käytäntöihin.

Mikäli haluat nähdä hälytyksistä tai tehtävistä kootun yhteenvedon tai mistä aiheista hälytyksiä eniten muodostuu, NSnappy mahdollistaa kaiken tämän. Myös omavalvontasuunnitelman päivittämisen suoraan palvelussa on mahdollista, jolloin tiedot ovat ajan tasalla kaikissa toimipisteissä heti päivityksen jälkeen.

Mahdollista parempi työntekijäkokemus ja kovemmat ammattilaiset

NSnappy on moderni työväline ammattikeittiön arkeen. Se motivoi nykyajan työntekijöitä ja tuo ajankohtaista teknologiaa ammattikeittiöympäristöön. NSnappy myös herättää ymmärrystä työntekijöille siitä, miksi omavalvontaa täytyy noudattaa. Loppujen lopuksi palvelun tuomat hyödyt innostavat työntekijöitä ja tuovat mielekkyyttä työhön, sillä moniin haasteisiin voidaan digitalisoinnin avulla löytää perusteltu, dataan pohjautuva ratkaisu.

Kysyttävää NSnappysta?

Ota yhteyttä