Lämpötilamittausten automatisointi ja digitalisointi on kustannustehokas keino varmistaa ruokaturvallisuus

Juuli Vieri LinkedIn

NSnappy-omavalvontapalvelu digitalisoi aidosti kaikki omavalvonnan tehtävät jättäen taakse manuaalisen kirjaamisen. Kerromme tässä artikkelissa, kuinka NSnappy sujuvoittaa ammattikeittiöiden lämpötilaseurantaa ja lämpötilamittausten suorittamista.

NSnappy automatisoi keittiön eri tiloissa suoritettavan lämpötilojen seurannan sekä digitalisoi ammattikeittiön omavalvontaan kuuluvat lämpötilojen mittaustehtävät. Digitalisoinnilla päästään eroon omavalvonnan sekavista paperipinoista, mikä on vastuullisuusnäkökulman lisäksi myös helpottavaa, kun omavalvonnan ”pakollisesta pahasta” tulee selkeä ja automatisoitunut rutiini. Tehtävien suorittaminen ei myöskään jää vain muistin varaan.

NSnappy-palvelulla voit suorittaa ja automatisoida seuraavat lämpötilatehtävät

Lämpötilamittaukset

 • Elintarvikkeiden vastaanottotarkistukset
  • Lämpötilamittaukset tukkukuormassa tuleville tuotteille
 • Näytemittaukset
  • Sisälämpötilamittaukset valmistettavasta, tarjoiltavasta ja lähetettävästä ruoasta
  • Pintalämpötilamittaukset

Automaattinen lämpötilavalvonta

 • Lämpötilavalvonta kuiva-, kylmä- ja pakastevarastoissa, vitriineissä ja vetolaatikoissa
  • Kylmätilalähettimet
 • Jäähdytyksen valvonta
  • Jäähdytysmittalaite, joka mittaa jäähdytyksen ajallisen keston sekä lämpötilan
 • Astianpesun lämpötilojen mittaukset
  • Pesu- ja huuhteluveden lämpötilan mittaus

Lämpötilamittaukset

Kun lämpötilojen mittaukset ovat selkeinä tehtävinä NSnappyssa, on tehtävien suorittaminen arjen vilskeen keskellä sujuvaa. Palvelusta työntekijät näkevät ajantasaisen listan suoritettavista tehtävistä sekä tiedon siitä, mistä ja milloin lämpötiloja tulee mitata. Tehtäviin voidaan liittää esimerkiksi video-ohjeita mittauksen oikeanlaisesta suorittamisesta perehdytystä helpottamaan.

Perunan sisälämpötilan mittaus pistolämpötilamittarilla
Perunan sisälämpötila saadaan nopeasti ja luotettavasti mitattua pistolämpötilamittarilla. Mittaustulos siirtyy automaattisesti NSnappy-ohjelmaan.

Mittausten suorittaminen on helppoa ja nopeaa, sillä langattomat mittalaitteet toimivat saumattomasti yhteen digitaalisen palvelun kanssa. Mittaustulos siirtyy mittalaitteesta automaattisesti pilvipalveluun, mikä vähentää manuaalisen työn määrää eikä kirjaamisvirheitä pääse tapahtumaan.

Kun lämpötilamittausten suorittaminen on systemaattista ja selkeästi johdettua toimintaa, auttaa se ruoka- ja asiakasturvallisuuden varmistamisessa. Digitalisointi ja automatisointi tekee keittiön toiminnasta myös entistä läpinäkyvämpää ja jäljitettävämpää. Esimerkiksi vastaanottotarkastusten mittauksilla voidaan luotettavasti todentaa keittiön vastaanottaneen elintarvikkeet oikeissa lämpötiloissa.

Automaattinen lämpötilavalvonta

NSnappyn automaattisen lämpötilavalvonnan ansiosta reaaliaikainen tieto kuiva-, kylmä- ja pakastevarastojen lämpötiloista on aina ajantasaisena saatavilla digitaalisessa palvelussa eikä lämpötila-arvoja tarvitse kirjata manuaalisesti ylös.

Kun raja-arvoista poiketaan, varoituksilla ja hälytyksillä saadaan välittömästi tiedot poikkeamista: Jos esimerkiksi ruoan valmistuslämpötila ei ole riittävän kuuma, siitä seuraa hälytys. Tai jos kylmiö lämpenee, seuraa varoitus ja tilanteen jatkuessa hälytys.

ruoan_jaahdytys_cool_mittalaitteella
Jäähdytysmittalaite asetetaan jäähdytyskaapissa olevan GN-vuoan reunalle ja mittalaitteen anturi laitetaan ruokatuotteeseen.

Mikrobit lisääntyvät otollisimmin +6 – +60 asteessa. Elintarvike- ja ruokaturvallisuus varmistetaan sillä, että kyseistä vaaravyöhykelämpötilaväliä pyritään välttämään kaikissa ruokatuotannon vaiheissa. Esimerkiksi jäähdytysprosessissa jäähdytettävän ruoan lämpötilan tulee laskea +60 asteesta +6 asteeseen enintään neljässä tunnissa. NSnappyn jäähdytysmittalaite on suunniteltu jäähdytysten tarkkaan ja automaattiseen mittaamiseen. Mittalaite ja ohjelma huolehtivat, että jäähdytettävän ruoan lämpötila laskee +60 asteesta +6 asteeseen enintään neljässä tunnissa.

Reaaliaikainen seuranta kertoo, onko kaikki hyvin

NSnappy on myös johtamisen väline. Monipuolisella raportointityökalulla johtaja voi seurata kootusti muun muassa poikkeamia, laitteiden lämpötiloja (astianpesukoneet, kylmiöt, pakastimet, jäähdytyskaapit) tai vaikkapa ruoan tarjoilulämpötiloja. Ajantasainen tieto mahdollistaa nopean reagoinnin ja toiminnan kehittämisen datan pohjalta.

Ajansäästön lisäksi NSnappy auttaa myös säästämään energiaa ja pidentämään laitteiden elinkaarta. Mittaustulosten perusteella keittiön koneet voidaan säätää toimimaan optimaalisesti ja täten vähentää energian tarvetta sekä niiden huoltokustannuksia.


Haluatko kuulla lisää omavalvonnan lämpötilatehtävien digitalisoinnista ja automatisoinnista? Ota yhteyttä!

Tutustu NSnappy®-omavalvontapalveluun.

Kysyttävää NSnappysta?

Ota yhteyttä