Nyt se on täällä! Uuden sukupolven digitaalinen omavalvontapalvelu NSnappy tekee ruoka- ja asiakasturvallisuuden johtamisesta helpompaa ja digitaalisempaa kuin koskaan

nokeval logo Nokeval LinkedIn

NSnappy on markkinoiden laajin omavalvontaan, hygieniaan ja erilaisiin ammattikeittiön tehtäviin erikoistunut palvelu, joka mahdollistaa siirtymisen manuaalisesta omavalvonnasta täysin digitaaliseen aikaan. Palvelu auttaa seuraamaan ja kehittämään elintarviketurvallisuuden tasoa kuorman saapumisesta aina hävikkiin asti.

NSnappyn kehittämisen lähtökohtana on toiminut ravintola- ja ammattikeittiöasiakkaidemme tahtotila vahvistaa liiketoimintaansa digitaalisuuden avulla sekä halumme syventää kumppanuuksiamme kohti yhdessä asetettuja tavoitteita. Omavalvonnan rutiinitehtävien automatisointi NSnappylla vapauttaa aikaa erityisesti sellaiseen työhön, jonka avulla ravintolan tai ammattikeittiön liiketoimintaa parannetaan muun muassa seuraavien osa-alueiden osalta:

  1. Johtaminen: Selkeät reaaliaikaiset tulokset auttavat suoritustason nostamisessa
  2. Ruokaturvallisuus: Mittaustulokset antavat pitävää dataa ruokaturvallisuuden tilasta
  3. Asiakasturvallisuus: Mittaustulokset antavat pitävää dataa asiakasturvallisuuden tilasta
  4. Asiakaspalvelu: Rutiinitehtävien sijaan voidaan keskittyä asiakastyöhön ja ruoan valmistamiseen
  5. Motivaatio: Kerättyjen tulosten perusteella voidaan nostaa ja ylläpitää ammattilaisten motivaatiota

NSnappy tekee ruoka- ja asiakasturvallisuuden varmistamisesta aiempaa helpompaa niin keittiön johtajalle kuin keittiöammattilaisille

Selkeällä johtamisella varmistetaan korkealaatuinen ruoka- ja asiakasturvallisuus

Helppokäyttöinen NSnappy sujuvoittaa omavalvonnan johtamista. Yhden palvelun kautta voidaan hallita ja seurata reaaliajassa kaikkia keittiön kriittisiä hallintapisteitä (HACCP). Omavalvonnan tehtävien määrittämisen ja työn ohjaamisen lisäksi johtohenkilö on aina kartalla siitä, minkälaisia hälytyksiä keittiössä on tullut ja mitä toimenpiteitä niiden korjaamiseksi on tehty.

NSnappy helpottaa keittiön arkea ja johtamista

NSnappy digitalisoi omavalvonnan aidosti osaksi jokapäiväistä keittiöarkea. Aidolla digitalisoinnilla tarkoitamme sitä, että kaikki omavalvontaan liittyvä tieto on digitaalisessa muodossa tallessa ja hyödynnettävissä. NSnappy ei ole pelkästään omavalvonnan pdf-tiedostojen varastointipaikka, sillä mapeista päästään kokonaan eroon, ja omavalvontasuunnitelma saadaan aidosti myös digitaalisessa muodossa. Myös mittaustulokset siirtyvät kaikista mittalaitteista pilvipalveluun ilman manuaalista kirjaamista.

NSnappyn dataa voidaan aidosti seurata, jäsentää ja hyödyntää pitkän tähtäimen strategisessa kehittämisessä. Mittaustulosten perusteella esimerkiksi ammattikeittiöiden koneet voidaan säätää optimaalisesti, mikä vähentää niiden energiankulutusta ja huoltotarvetta pidentäen laitteiden elinkaarta.

Räätälöidyt raportit mahdollistavat strategisten liiketoimintatavoitteiden eteen tehtävien omavalvonnan toimenpiteiden seurannan. Palveluun voidaan määrittää keittiökohtaiset tulosmittarit. Esimerkiksi terveystarkastajalle voidaan räätälöidä oma raportti, joka sisältää juuri ne asiat, joita tämä työssään tarvitsee. Hävikkitilastoista nähdään, miten paljon biojätettä, tarjoiluhävikkiä ja lautashävikkiä on syntynyt sekä minkälaisia ylimääräisiä kustannuksia ne ovat aiheuttaneet. Toimintaa voidaan aidosti kehittää keittiöistä kerätyn datan pohjalta.

Modernit työvälineet vapauttavat aikaa asiakaspalvelulle ja vahvistavat työmotivaatiota

Kun kaikki omavalvontaan liittyvä tieto on helposti ja nopeasti saatavilla yhdestä palvelusta, sujuvoituu myös keittiöammattilaisten arki. Tiedon jakaminen eri toimipisteisiin on vaivatonta, kun raportteja voidaan ajastaa esimerkiksi toimipisteiden esimiehille suoraan sähköpostiin. Tehtävien yhteyteen voidaan liittää tarpeellista lisätietoa, kuten esimerkiksi perehdytysvideo pintapuhtausnäytteen ottamisesta tai reklamaatiota varten tarvittava valokuva hajonneesta vastaanottokuormasta.

Elintarvikkeen sisälämpötilan mittaus NSnappylla

Keittiön suuruudesta tai vaativuudesta riippuen NSnappy säästää manuaaliseen kirjaamiseen käytettävää aikaa noin 20-30 minuuttia päivässä, mikä tarkoittaa jopa yli 3 000 euron toimipistekohtaisia kustannussäästöjä vuositasolla. Selkeiden tehtävälistojen ja automatisoitujen rutiinitehtävien vapauttaman ajan keittiöammattilaiset voivat käyttää muihin mielekkäisiin tehtäviin, kuten ruoan valmistamiseen ja asiakkaiden palvelemiseen. Arjen sujuvuus parantaa paitsi työolosuhteita myös työntekijäkokemusta.

Uuden sukupolven teknologiaa

NSnappy tuo digitaaliseen omavalvontaan myös uusia ennennäkemättömiä arjen sujuvuutta helpottavia teknisiä ominaisuuksia. Selaimessa toimiva pilvipalvelu vapauttaa käyttäjät erikseen ladattavista sovelluksista. Palvelu toimii sekä Android- että iOS-käyttöjärjestelmissä eikä se ole riippuvainen niiden versiopäivityksistä. NSnappyn mittalaitteet hyödyntävät Bluetoothin sijaan LoraWAN-teknologiaa, joka takaa niille paremman kuuluvuuden. Samalla vältytään Bluetooth-laitteiden parittamiseen liittyviltä ongelmilta.

NSnappyn laadun takaavat Nokevalin yli 20 vuoden kokemus digitaalisen omavalvonnan kehitystyöstä, kestävät mittalaitteemme sekä ennen kaikkea palvelun kehittämisessä huomioitu ammattikeittiöiden ääni siitä, miten ruokaturvallisuuden varmistaminen tulisi saada yhä sujuvammaksi osaksi jokapäiväistä arkea ja keittiön johtamista.

Tervetuloa tutustumaan NSnappyyn!

Kysyttävää NSnappysta?

Ota yhteyttä