Terve katto pään päällä – älykäs VILPE Sense -kosteuden­hallinta­järjestelmä huolehtii rakennusten turvallisuudesta

Rakennusalalle innovatiivisia ratkaisuja tarjoavan VILPEn älykäs kosteudenhallintajärjestelmä VILPE Sense huolehtii kattojen tarpeenmukaisesta tuuletuksesta ehkäisten kosteusvaurioiden synnyn.

Vilpe Sense kosteudenhallintajärjestelmä

Tavoitteena hyvinvoiva katto

VILPE muuttaa rakennuksia terveemmiksi älykatto kerrallaan. Yritys haluaa haastaa rakennusalaa uusilla innovaatioilla, joiden avulla rakennusten omistajat voivat minimoida kosteusvaurioiden aiheuttamat riskit ja välttää kalliimmat rakennevauriot. Nokevalin kanssa kehitetty VILPE Sense -kosteudenhallintajärjestelmä auttaa pitämään rakenteet terveinä ja säilyttämään omaisuuden arvon.

Ratkaisuna älykäs VILPE Sense -kosteudenhallintajärjestelmä

VILPE Sense -järjestelmän valvoma ja analysoima älykatto havaitsee ja tarkkailee katon ja alapohjan kosteustasoja reaaliajassa, jolloin mahdolliset ongelmat voidaan paikantaa heti niiden ilmaantuessa. Järjestelmää voidaan myös käyttää huolehtimaan rakennuksien hyvinvoinnin seurannasta myös rakennusvaiheessa, jolloin rakenteet ovat alttiimpia luonnonvoimille.

Eristekerros kuivataan järjestelmän avulla aina tarpeen mukaisesti oikealla hetkellä esimerkiksi sateen jälkeen, jotta homeille ja sienille ei syntyisi kasvualustaa. VILPE Sense havaitsee ja hälyttää jo pienemmistä ja vaikeasti havaittavista vuodoista, minkä ansiosta ne saadaan korjattua ennen isoja ja kalliita ongelmia.

Tuotekehityksen lähtökohtana aito tarve

VILPE Sense -järjestelmä ja siihen kuuluvat laitteet on räätälöity Nokevalin tuotekehityksessä täysin Vilpen tarpeisiin, jolloin kaiken suunnittelun lähtökohta on arjessa esiintyvän aidon ongelman ratkaiseminen rakennusten kunnon tarkkailun ja hallinnan helpottamiseksi.

VILPE Sense -järjestelmään kuuluu kaksi anturia ja ohjausyksikkö, jotka on yhdistetty Vilpen energiatehokkaaseen huippuimuriin. Anturit tarkkailevat suhteellista kosteutta ja lämpötilaa sekä eristekerroksesta että ulkoilmasta. Anturien keräämä mittaustieto lähetetään ohjausyksikön kautta pilvipalveluun, joka analysoi tiedon ja havaitsee, mikäli eristekerroksessa on liiallista kosteutta. Analyysin perusteella huippuimuri alkaa tarvittaessa automaattisesti toimia tehokkaammin kuivattaen rakenteet.

Rakennuksen kunnon voi tarkistaa reaaliaikaisesti missä ja milloin vain VILPE Sense -sovelluksella, joka myös hälyttää automaattisesti mahdollisista vuodoista.

Tuloksena terveitä ja turvallisia rakennuksia

Kuiva katto on paitsi turvallinen, myös energiatehokas paremman lämmöneristyskyvyn ansiosta. Kosteus- ja lämpötila-antureista pilvipalveluun kertyvä mittaustieto tarjoaa rakennuksen omistajalle luotettavaa ja puolueetonta dataa, jonka avulla mahdolliset korjaustarpeet voidaan paikantaa tarkasti ja oikea-aikaisesti.

Strateginen kumppanuus tukee liiketoiminnan tavoitteita pitkällä tähtäimellä

Vilpe ja Nokeval käynnistivät yhteistyön tarvekartoituksella, jossa täsmennettiin Vilpen tarpeet ja tavoitteet kosteudenhallintajärjestelmälle. Tarpeiden pohjalta luotiin näkymä palvelun käyttöliittymästä, jonka jälkeen aloitettiin pilvipalvelu- ja laitekehitys. Kaikessa suunnittelutyössä huomioitiin järjestelmän yhteensopivuus ja tarkoituksenmukainen toiminta yhdessä Vilpen huippuimurin kanssa. Laite- ja ohjelmistosuunnittelu sisälsivät pilotin ja lukuisia testauksia ennen tuotannon aloittamista.

Ensimmäisen puolen vuoden aikana VILPE Sense on asennettu yli 20 eri kohteeseen kotimaassa. Palvelun ulkomaan lanseeraus siintää jo horisontissa, ja sitä kehitetään yhdessä Nokevalin kanssa vastaamaan kansainvälisten markkinoiden tarpeita.


Lue lisää VILPE Sense -järjestelmästä VILPEn verkkosivuilla.

Etsitkö IoT-kumppania?

Kysy lisätietoja Pyydä tarjous