Gasum valvoo kalibrointilaboratorionsa olosuhteita langattomasti

Gasum on kotimainen kaasualan asiantuntijayritys, jonka toiminnan päätavoitteena on kehittää pohjoismaista kaasuekosysteemiä määrätietoisesti ja vastuullisesti. Gasumilla halutaan edistää kehitystä kohti ihmisten ja tavaroiden liikkumista puhtaasti ja hiilineutraalisti maalla ja merellä. Toiminta perustuu maakaasun Suomeen tuomiseen ja kiertotalouden edistämiseen jätteiden käsittelyn ja biokaasun tuottamisen avulla. Lisäksi Gasum tuottaa kierrätysravinteita Suomessa ja Ruotsissa.

Gasumin jatkuvasti laajenevassa kaasuverkossa liikkuvan kaasumäärän mittaamiseen tarvitaan ensiluokkaiset virtausmittarit erehtymättömien lukemien takaamiseksi. Nämä mittarit kalibroidaan Gasumin omassa akkreditoidussa laboratoriossa Kouvolan toimipisteessä. Kalibrointi tapahtuu tarkoin määritellyissä olosuhteissa virhemarginaalien minimoimiseksi. Näitä olosuhteita valvotaan Nokevalin langattomilla lähettimillä, jotka mittaavat ilman lämpötilaa, kosteutta ja painetta. Lukemat lähetetään seurantajärjestelmään sekä yksittäisinä mittauspisteinä että koosteena vertailun helpottamiseksi.

“Valvonnan avulla ulkoilman lämpötilan vaikutukset saadaan otettua huomioon kalibroinnissa.”

Gasumilla seurataan lisäksi kastepistettä, jonka Ovaport-seurantaohjelmaan lisätty laskentakaava laskee automaattisesti valmiiksi. Langattoman valvonnan ansiosta manuaalisen työn määrä on saatu minimoitua ja tärkeät olosuhteiden seurantaraportit ovat aina helposti saatavilla jäsennellyssä muodossa.

Gasum Tekniikka Oy, Virtauslaboratorio on FINAS- akkreditointipalvelun akkreditoima kalibrointilaboratorio K051, akkreditointivaatimus EN ISO/IEC 17025. Virtauslaboratorion pätevyysalue käsittää turbiini- ja kiertomäntämittareiden kalibroinnin mittausalueella1 m3/h – 10 000 m3/h. Virtauslaboratorion suorittama muu kalibrointi- tai huoltotoiminta ei ole akkreditoitua.

Etsitkö IoT-kumppania?

Pyydä tarjous Kysy lisätietoja