Vaissin lämpötilavalvonta auttaa keskittymään olennaiseen

Vaissi on kotimainen perheyritys, joka valmistaa ensiluokkaisia kaalikääryleitä käsityönä. Pohjoismaiden suurin kääryleiden valmistaja pyörittelee vuosittain huimat 12 miljoonaa käärylettä maailmalle.

Digitalisoimme Vaissin tuotevalvontaprosessin, jotta tärkeät työtunnit päästään hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla.

“Digitalisoitu lämpötilavalvonta säästää arvokkaita käsityötunteja sinne, missä niitä tarvitaan eniten.”

Vaissi on asiakkaistamme digitaalisaation edelläkävijä elintarvikepuolella, sillä he ovat olleet mukana digitaalisessa omavalvonnassa jo Nokevalin ensimmäisistä valvontalaitteista lähtien. Vuosien varrella laitteet ovat kehittyneet ja langallisista loggereista on siirrytty automaattisiin kirjauksiin.

Nykyisin Vaissin mittaukset kirjautuvat automaattisesti omavalvontajärjestelmään, jossa tulokset ovat helposti löydettävissä ja tarkasteltavissa myös jälkikäteen.

Seurantaa joustavasti läpi prosessin

Vaissille on rakennettu mittausjärjestelmä, joka vastaa valmistusprosessin ja varastoinnin tarpeita. Raaka-aineiden lämpötiloja valvotaan Vaissilla prosessin kaikissa vaiheissa, jotta lopputuotteen ensiluokkaisuus saadaan varmistettua.

”Tuotannon lämpötilavalvonnan digitalisointi on parantanut selvästi tuotannon ajankäyttöä ja seurattavuutta.”

Kaalikääryleen valvontamatkalle raaka-aineesta lähetysvalmiiksi tuotteeksi kuuluu raaka-aineiden vastaanotto, riisinkeitto, pyörittely, paisto, jäähdytys ja pakkaus. Mittauspisteitä on prosessissa useita, ja ne vaativat erilaisia ratkaisuja mittaustekniikan datan laadun takaamiseksi sekä käytettävyyden varmistamiseksi.

Paiston valvonta on kriittinen vaihe

Paistovaihe on tuotteen tasalaatuisuuden kannalta kriittinen, koska kypsyysasteen lisäksi tuotteelle halutaan tasainen pintaväri. Tuotteen valvonnassa seurataan sekä tuotteen sisälämpötilaa että paistoaikaa. Lämpötilat tarkistetaan säännöllisesti, ja ne kirjataan automaattisesti suoraan valvontajärjestelmään. Samaan paikkaan tehdään myös muistiinpanot mahdollisesti vaaditusta lisäpaistoajasta.

”Järjestelmään tehtyjen kirjausten avulla tapahtumiin on helppo palata myös myöhemmin. Tämä parantaa ennustettavuutta ja auttaa kehittämään laatua.”

Lämpötilatiedoista sekä lisäpaistoaikakirjauksista on paljon hyötyä sekä tuoteominaisuuksien arvioinnissa että uunien toiminnan seurannassa. Jatkuvasti kertyvän lokin avulla pystytään ennustamaan huoltotarpeita sekä kiinnittämään huomiota orgaanisten raaka-aineiden vaihteluun.

Valmislaitteen räätälöinnillä sopivaa kustannustehokkaasti

Paistovaiheessa Vaissilla oli haasteena tuotteen paistomenetelmän vuoksi sopivan mittauslaitteen löytäminen. Laitteen vaatimuksena oli sen sopivuus uunimittauksiin uunien mittasuhteiden mukaan.

Digitalisointia lähdettiin suunnittelemaan Nokevalin valmislaitevalikoiman pohjalta. Valikoimasta löytyi Vaissin tarkoituksiin sopivalta vaikuttava Sense-käsimittauslaite, jonka Vaissi otti testikäyttöön. Testeissä kuitenkin todettiin nopeasti, että valmislaitteen piikkianturi oli uunimittauksiin liian lyhyt eikä siksi soveltunut tarkoitukseen.

Kävimme pikapalaverin myynnin ja tuotekehityksen välillä laitteen muokkausmahdollisuuksista. Asiakkaillamme on usein hyvin spesifejä mittaustarpeita, ja Vaissin tarve erityiselle anturimuodolle on meille hyvin tyypillinen valmistuotteen jatkokehitysprojekti. Neuvonpidon myötä todettiin, että muokkaus onnistuu varsin helposti, ja päädyimme kehittämään Vaissille täysin oman mittauslaitteen kääryleiden paistovaiheeseen.

Helpolla tuotemodifikaatiolla valmistui laite, joka vastaa tarvetta ja takaa mittausten sujuvuuden läpi prosessin. Yhtenäisen digitaalisen valvontaprosessin avulla Vaissilla voidaan keskittyä kaaliin ja siitä valmistuvien tuotteiden ensiluokkaisuuteen.

Etsitkö kumppania?

Pyydä tarjous Kysy lisätietoja