Linkosuon omavalvonta tapahtuu reaaliajassa etänä

Linkosuo on vuonna 1936 perustettu yritys, jonka juuret ovat konditoriamaailmassa. Nykyisin Linkosuo jakautuu kahteen eri yritykseen, joista toinen käsittää kahvilatoiminnan ja toinen leipomotuotannon elintarviketehtaassa. Linkosuon tehtaan tuotanto keskittyy erityisesti kuivaleipätuotteisiin sekä ruis- ja kaurapohjaisiin snackseihin. Linkosuon leipomo panostaa vahvasti tuotteiden ja tuotannon laatuun. Vastuulliset valinnat ja korkea laatu näyttelevät suurta roolia yrityksen kaikessa toiminnassa, ja ne näkyvät päivittäisissä työtehtävissä monin eri tavoin.

Sipsilinja

Linkosuon leipomo on jo vuosikymmenien ajan panostanut tuotteiden ja tuotannon laatuun. Linkosuon tuotannon omavalvonta hoituu Nokevalin mittausjärjestelmän avulla reaaliajassa myös etänä.

Linkosuon laajaan tuotantoon kuuluu mittava määrä omavalvontatehtäviä, joista muodostetaan määräajoin koosteraportteja. Halu entistä tehokkaampaan laadun ohjaamiseen ja optimointiin herätti ajatuksen kirjausten ja raportoinnin digitalisoimisesta, joka mahdollistaa reagoinnin heti ongelman havaitsemisen jälkeen. Linkosuon laatumittausten digitalisoinnissa erityisen tärkeää oli etävalvottujen kohteiden liittäminen osaksi järjestelmää, jotta niissä tapahtuvista poikkeamista saadaan hälytykset automaattisesti. Järjestelmään liitettiin myös erilaisia laskureita esimerkiksi metallinpaljastimiin liitettynä. Reaaliaikainen tiedosiirto tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia prosessin valvomisen lisäksi myös sen kehittämiseen, kun raportin saapuessa olosuhteet ovat edelleen samat kuin raportointitilanteessa.

Linkosuon laadunohjaaja Tytti Tukiainen sanoo yllättyneensä siitä, miten helposti tieto on nyt saatavilla ja käytettävissä aina tarpeen tullen.

“Etävalvonnan automaattihälytyksillä on ollut selvä positiivinen vaikutus tuotannon seurantaan, kun järjestelmään kirjautuneet tiedot ovat aina jäljitettävissä ja ongelmatilanne paikannettavissa täsmällisesti.”

Lukuarvojen lisäksi valvonta on nähtävillä myös graafisessa muodossa, joka helpottaa mittaustulosten tulkitsemista entisestään. Järjestelmä on käytettävyydeltään looginen, ja kaikki tuotteet ja tiedot ovat käsillä muutamalla näppäyksellä heti ilman koosteraporttien odottelua. Reaaliaikaisuus on ollut laadunohjaajan työssä merkittävä etu ja auttanut toiminnan tehostamisessa selvästi. Erityisen mukavaa on Tytin mukaan ollut tuotannon henkilökunnan antama positiivinen palaute järjestelmästä, ja sen perusteella Linkosuolla aiotaan laajentaa järjestelmää entistä kattavammaksi.

Linkosuolla oli testattu myös kilpailevia tuotteita, mutta digitaalisuuden kokonaisvaltaisuus ja hyvä hinta-laatusuhde ratkaisivat valinnan Nokevalin järjestelmän ja muiden palveluntarjoajien välillä. Linkosuo käyttää järjestelmää monipuolisesti, siihen sisältyvät

  • lämpötilan näytemittaukset
  • pintahygieniamittaukset
  • lukuisten muiden tietojen ja huomioiden kirjaaminen

Erityiskiitosta järjestelmä saa muunneltavuudesta, josta on ollut paljon hyötyä suuren kokonaisuuden suunnittelussa. Linkosuon järjestelmän erityisominaisuutena on metallinpaljastimeen liitetty laskuri, joka kirjaa tulokset sekä lukuina että graafeina järjestelmään hyvän luettavuuden takaamiseksi. Ratkaisu on toteutettu ainutlaatuisena asiakkaalle suunniteltuna toimintona Ovaport-järjestelmään. Linkosuon laadunohjaaja nimeää joustavuuden ja asiakaskohtaisten lisäosien suunnittelun järjestelmän suuriksi lisäarvon tuottajiksi, vastaavaa palvelua ei ole moniin kilpaileviin järjestelmiin saatavilla.

Etsitkö IoT-kumppania?

Pyydä tarjous Kysy lisätietoja