Infrapuna

INFRAPUNA

Infrapuna mittaa lämpötilan ilman kosketusta myös haastavista kohteista

Infrapunamittauksen periaate

Infrapunan mittaaminen perustuu kappaleen lämpösäteilyyn. Jokainen esine, jonka lämpötila on absoluuttisen nollapisteen yläpuolella (–273,15 °C = 0 Kelvin) lähettää pinnastaan lämpösäteilyä, jonka määrä on suhteellinen sen luontaiseen lämpötilaan. Osa tästä niin sanotusta luontaisesta säteilystä on infrapunaa, jota voidaan hyödyntää kappaleen lämpötilan mittaamisessa. Linssin avulla (optinen sisäänmeno) infrapunaa kohdistetaan anturielementtiin, joka tuottaa säteilyn määrään suhteutetun sähköisen signaalin. Infrapunan aikaansaamaa signaalia vahvistetaan, ja se muunnetaan digitaalisesti lähtöviestiksi. Valmis infrapunan mittausarvo voidaan esittää joko näytöllä tai lähettää analogisena lähtöviestinä, joka on helppo viedä prosessin omaan hallintajärjestelmään.

Optriksen infrapuna on Nokevalin valinta

Valikoimastamme löytyy vaihtoehtoja infrapunan mittaamiseen sekä Optris kameroilla että Optris antureilla. Optris Infrapuna-anturit ovat yhdistettävissä myös olosuhdevalvontajärjestelmäämme. Sivuiltamme löydät vinkkejä oikean infrapunan mittauslaitteen valintaan, mutta parhaan infrapunan mittauslaitevaihtoehdon valitsemiseksi suosittelemme ottamaan yhteyttä suoraan myyntiimme. Koulutetut asiantuntijamme osaavat auttaa parhaan infrapunan mittalaitevaihtoehdon valinnassa kaikkiin kohteisiin.

Optris infrapunalämpökamerat

Heti valmis ratkaisu

Optris infrapunakameroilla on mielestämme erinomainen hinta-laatusuhde. Ne kuvantavat lämpötilan radiometrisesti ja tallentavat lämpötilaerot pinnoilta jopa millisekunnin intervalleissa. Optris infrapunakamerat voidaan yhdistää suoraan PC:hen USB-liitännän kautta, jolloin ne ovat heti käyttövalmiita. Lämpötilan mittausdata käsitellään Optriksen omassa analysointiohjelmassa, joka toimitetaan kameran mukana.

Eri tuotesarjoilla eri tarkkuuksiin

Optris infrapunakameroita on saatavilla Optris Compact- ja Optris Precision-sarjoissa. Optris Compact-sarjan infrapunakameroissa on automaattinen tarkennus ja kuvannus lämpötilalukemille alueella -20…900 °C. Uudessa Optris Xi80-kamerassa on lisäksi automaattinen kuuman ja kylmän kohdan tunnistus, analoginen lähtö, ethernet ja RS485-käyttöliittymä. Infrapunakameran automaattinen kuuman ja kylmän alueen tunnistaminen nopeuttaa käyttöä huomattavasti.

Tarkkuusmittaamiseen kehitetyn Optris Precision -sarjan infrapunakameroiden etuja ovat vaihdettavat linssit, nopeus (jopa 1 kHz), suuri lämpötilaherkkyys (jopa 40 mK NETD), suuri optinen resoluutio (jopa 640 x 480 pikseliä), lasersuodattimet, mittausalue -20…2000 °C ja useat spektrialueet  (500 nm / 1 μm / 7.9 μm / 7.5 – 13 μm). Optris Precision -infrapunakameroihin on saatavilla myös lisätarvikkeita esimerkiksi infrapunakameran jäähdyttämiseen jopa 315 °C ympäristölämpötilaan saakka. Infrapunakamera toimitetaan kestävässä ulkotiloihin soveltuvassa kotelossa jalustan ja testausraportin kanssa.

optris-xi-ir-camera
OPTRIS Xi80

Pisteeseen hakeutuvassa Xi80 infrapunakamerassa on 80 x 80 pikselin optinen resoluutio ja se toimitetaan käyttövalmiina oheistarvikkeiden kanssa.

 • Pieni ja vankka
  kamera moottoroidulla
  fokuksella
 • Etäisyys /
  kohteenkoko suhde  190:1
 • Itsenäinen
  toiminta
  halutunlaisen
  pisteen etsintä-
  automatiikalla
optris-xi-ir-camera
OPTRIS Xi400

optris Xi400-mallin optinen resoluutio on 382 x 288 pikseliä, siinä on moottoroitu tarkennus ja erinomainen asennusetäisyyden ja mittauspisteen välinen suhde, jopa 390:1.

 • Moottoroitu fokus
 • Erityisen hyvä
  etäisyys /
  kokosuhde 390:1
 • Kuvataajuus: 80 Hz
OPTRIS PI160

Nopea ja yleiskäyttöinen lämpökamera useisiin kohteisiin. Lämpökuvaa reaaliajassa sekä videomuodossa että yksittäisinä kuvina. Lämpötila-alue  -20…+900°C.

 • Lämpötila-alue:
  -20 . . 900°C
  (optiona 1500°C)
 • Aallonpituus:
  7.5 . . . 13 µm
 • Kuvataajuus:
  120 Hz
OPTRIS PI200 /  PI230

Erittäin kompaktin kokoinen, nopea, synkronisella lämpökamera- ja videokuvan tallennuksella varustettu infrapunalämpökamera. Lämpötila-alue valittavissa -20…100°C, 0…250°C tai 150…900°C (T900).

 • Lämpötila-alue:
  -20 . . 900°C
  (optiona 1500°C)
 • Aallonpituus:
  7.5 . . . 13 µm
 • Kuvataajuus:
  128 Hz
OPTRIS PI400 / PI450

Kompaktin kokoinen tarkka lämpökamera. Lämpökuva videomuodossa ja yksittäisinä kuvina reaaliajassa 382 x 288 pikselin tarkkuudella. Lämpötila-alue valittavissa -20… 900°C. Erinomainen erottelu, jopa 40 mK.

 • Lämpötila-alue:
  -20. . . 900°C
  (optiona 1500°C)
 • Aallonpituus:
  7.5 . . . 13 µm
 • Kuvataajuus:
  80 Hz
 • Lämpöherkkyys
  40 mK
OPTRIS PI640

Pienikokoinen mittaava VGA infrapunakamera. Lämpökuvat videona ja yksittäisinä kuvina reaaliajassa 640×480 pikselin tarkkuudella. Lämpötila-alue -20…900°C.

 • Lämpötila-alue:
  -20 . . . 900°C
  (optiona 1500°C)
 • Aallonpituus:
  7.5 . . . 13 µm
 • Kuvataajuus:
  < 125 Hz
OPTRIS PI 1M

Metallien mittaamiseen suunniteltu kompakti infrapunakamera on tarkoitettu korkeiden lämpötilojen mittaamiseen. Lyhyt aallonpituus 0.85-1.1 μm mahdollistaa jopa sulan teräksen lämpötilan mittaamisen.

 • Lämpötila-alue:
  450 . . . 1800°C
 • Aallonpituus:
  1µm
 • Resoluutio
  764 x 480 pikseliä
 • Kuvataajuus
  < 1kHz
 • Analogialähdön vasteaika
  1ms

Optris infrapuna-anturit

Mittaa lämpötilaa pinnan energiasta

Infrapunamittausta käytetään pääasiassa kohteisiin, joiden lämpötila halutaan saada mitattua koskematta kohdetta. Infrapunamittauksessa käytetään hyväksi kohteen pinnasta säteilevää energiaa. Infrapuna-antureissa vaihtelevat muun muassa mittauslämpötila, mittauskeila ja emissiokerroin. Nämä ominaisuudet ovat anturin tyypistä riippuen joko staattisia tai säädettävissä. Infrapuna-anturin mittaustulos on anturin mittaama mittausalueen lämpötilojen keskiarvo. Infrapuna-anturin valinta vaatii asiantuntemusta, sillä mittauskohteen pinnan laatu vaikuttaa mittaustulokseen. Pinnan laadun lisäksi tulee ottaa huomioon muun muassa mittausalueen lämpötila, mittauskohteen alueen koko sekä vaadittavat aallonpituus ja kaapelin pituus. Mitä lyhyempi on aallonpituus ja mitä korkeampi on lämpötila, sen voimakkaammin pinta lähettää säteilyä. Suuren säteilyenergian ansiosta saadaan aikaan voimakkaampi mittaussignaali ja mittaustuloksen tarkkuus ja stabiilius paranevat. Tämän vuoksi voidaan suositella mahdollisimman lyhyttä ja kapeaa aallonpituutta.

Infrapuna-anturi vai kosketusanturi?

Oikeanlaisilla infrapuna-antureilla saadaan haastavistakin kohteista luotettava lämpötilatieto. Tällaisia vaikeita mitattavia kohteita ovat esimerkiksi etäällä olevat tai liikkuvat kohteet, nopeasti muuttuvat lämpötilat ja ympäristöt, joissa on räjähdysvaara. Infrapuna-anturit ovat kosketusantureita herkempiä ja mittaavat lämpötilaa nopeammin. Tämän ansiosta infrapuna-anturit soveltuvat hyvin mittauskohteisiin, joiden lämpötila vaihtelee nopeasti ja paljon. Mittausalue vaihtelee infrapuna-anturin tyypin mukaan, mutta alue voi olla jopa esimerkiksi OPT-CS-TCLT –anturin -40…1030 °C.

Huomioi emissiokerroin

Infrapuna-anturin ilmoittamaan lukemaan vaikuttavat muun muassa pinnan lämpötilan tasaisuus sekä pintamateriaalin emissiivisyys. Emissiivisyys kuvaa pinnan kykyä säteillä lämpösäteilyä. Emissiokerroin kertoo, kuinka hyvin kohde lähettää lämpösäteilyä. Jotta infrapunasäteilyn mittaus onnistuu oikein, on infrapuna-anturiin asetettava oikean suuruinen emissiokerroin. Emissiokerroin on arvo nollan ja yhden väliltä ja se kuvaa kappaleen tietyssä lämpötilassa lähettämää säteilyn määrää suhteessa samassa lämpötilassa olevan mustan kappaleen lähettämään säteilyyn. Edulliset infrapuna-anturit toimitetaan kiinteällä emissiokertoimella 0.95, koska yleiset pintamateriaalit kuten puu, betoni, maalatut pinnat ja muut huokoiset materiaalit ovat lähellä tätä arvoa. Infrapuna-anturit soveltuvat näiden yleisten materiaalien mittaamiseen ilman säätöominaisuuksia. Sen sijaan haastavammat materiaalit, kuten kiiltävät metallipinnat vaativat infrapuna-anturilta enemmän ominaisuuksia, koska emissiivisyys pienenee, kun heijastuvuus suurenee. Esimerkiksi telat, alumiini, sinkki ja näitä vastaavat ovat vaikeita mittauskohteita. Niitä varten onkin kehitetty erikseen juuri niille suunniteltuja ja kohteisiin soveltuvia erikoisantureita.

Optris Compact

Compact-sarja on spesifioitu kohteisiin joissa on ympäristön lämpötilat ovat korkeita , kuten muovi- tai paperiteollisuudessa. Tuotteiden muotoilun ansiosta asennus voidaan tehdä jopa 250 °C:een ilman ylimääräistä jäähdytystä. Vähennät siis mekaanisten asennusten kustannuksia!

OPT-CSMicro 2W

Pienikokoinen IR-anturi, yksi hälytysraja. Aseteltava emissiivisyys ja tiedonkeruuohjelma optiona.

Mittausalue -40…+1030ºC. Anturin max. lämpötila +120ºC ilman jäähdytystä.

Aallon pituus 8-14 µm

Lähtöviesti 2 johdin 4…20 mA

Optris CT LT

Pieni infrapuna-anturipää kuumiin olosuhteisiin ja oma näytöllinen ohjausyksikkö. Useita eri mittauskeiloja.

-50…975°C.

Aallon pituus 8…14 µm

Lähtöviesti 0/4-20mA, 0-5 V, 0-10 V, termoelementit. Optiona USB, RS232, RS485, CAN-Bus, Profibus DP, Ethernet.

Optris CS LT

IR-anturi aseteltavalla hälytysrajalla ja emissiokertoimella. Lähtöviesti mV. Mittauskeilat 15:1 ja 2:1. Kohteet: yleiset materiaalit kuten esim. maalatut pinnat, puu, betoni. Anturin max. lämpötila +120 ºC ilman jäähdytystä.

-40…+1030 ºC

Aallon pituus 8…14 µm

Lähtöviesti mV.

Optris CT 1M / 2M

Pienellä anturipäällä varustetut infrapunalämpöanturit Optris CT 1M ja 2M sopivat metallipinnoille tai korkeisiin lämpötiloihin. Anturissa oma näytöllinen ohjainyksikkö, josta mm. rajat ja emissiivisyys ovat helposti aseteltavissa.

1M 485…2200°C / 2M 250…2200°C

Aallon pituus 1M 1.0 µm / 2M 1.6 µm

Lähtöviesti 0/4-20mA, 0-5 V, 0-10 V, Tc. Optiona USB, RS232, RS485, CAN-Bus, Profibus DP, Ethernet.

Optris CT 3M

Optris CT 3M soveltuu matalan lämpötilan mittauksiin. Anturissa oma näytöllinen ohjainyksikkö, josta mm. rajat ja emissiivisyys ovat helposti aseteltavissa. Anturipään ympäristön enimmäislämpötila enintään 85°C ilman lisäjäähdytystä.

50°C…1800°C

Lähtoviestit 0/4-20mA, 0-5 V, 0-10 V, Tc. Optiona USB, RS232, RS485, CAN-Bus, Profibus DP, Ethernet.

2.3 µm

Optris CT G5

Pienikokoinen IR-anturi lasille korkeisiin lämpötiloihin. Anturipään ympäristölämpötila max. 85°C ilman jäähdytystä.

100…1200°C tai 250…1650°C

Lähtoviestit 0/4-20mA, 0-5 V, 0-10 V, termoparit. Optiona USB, RS232, RS485, CAN-Bus, Profibus DP, Ethernet.

5.0 µm

Optris CSmicro 3M

IR-anturipään max. lämpötila 85°C ilman jäähdytystä. Lähtöviesti mV. Mittauskeilat 22:1 ja 33:1.

50…350°C tai 100…600°C.

Aallon pituus 2.3 μm.

Lähtöviesti mV.

Optris High performance

High Performance-sarjan infrapunalämpömittarit koostuvat innovatiivisesta kaksinkertaisesta lasersäteestä. Kaksi säteilijää seuraavat infrapuna-optista polkua merkitäkseen mittauskentän tarkan koon ja pisteet joka etäisyydellä. Tällä ratkaisulla minimoidaan mittausvirheet tehokkaasti!

OPTRIS CSlaser lt

Infrapuna-anturi soveltuu kiiltäville metallipinnoille laajalla lämpötila-alueella. Pienin mittauskohteen ala ø 0,7 mm. Varustettu kaksoislasertähtäimellä. Sopii mm. metallilankojen lämpötilan mittauksiin. Lähtöviesti 4-20 mA.

-30…1000°C

Aallonpituus 8…14 µm

Lähtöviesti 0/4-20mA, 0-5 V, 0-10 V, termoparit. Optiona USB, RS232, RS485, CAN-Bus, Profibus DP, Ethernet.

OPTris CTlaser LT

Kiiltävien metallipintojen mittaukseen soveltuva infrapuna-anturi skaalattavalla lämpötila-alueella. Pienin mittauskohteen ala ø 0,7 mm. Varustettu kaksoislasertähtäimellä. Sopii mm. metallilankojen lämpötilan mittauksiin. Lähtoviestit 0/4-20mA, 0-5 V, 0-10 V, Tc. Optiona USB, RS232, RS485, CAN-Bus, Profibus DP, Ethernet.

-50…975°C

Aallonpituus 8…14 µm

Lähtöviesti 0/4-20mA, 0-5 V, 0-10 V, termoelementit. Optiona USB, RS232, RS485, CAN-Bus, Profibus DP, Ethernet.