eGate tuo IoT-ratkaisut rakennusalan mittaamiseen

Betonin kosteuden mittaamisen haastavuus on ollut paljon otsikoitu aihe viime aikoina. Tarkkailuun ei ole ollut saatavilla langattomia laitteita, jotka mittaisivat kuivumisprosessia luotettavasti. Luotettavuuden lisäksi ongelmalliseksi on koettu myös valvontajärjestelmän käytettävyys vaihtelevissa työmaaolosuhteissa. Ratkaistavia asioita olivat siis anturin käyttökelpoisuus ja luotettavuus, tiedon kerääminen ja siirtäminen järkevällä tavalla ja datan esittäminen helposti käsiteltävässä muodossa.

Rakennustyömaiden haasteeseen tarttui eGate, joka halusi ratkaista sisäilmaongelmia juuritasosta lähtien. Smart Building Innovation -konsepti pyrkii kehittämään rakennusten olosuhdevalvontaa rakentamisvaiheessa ja koko elinkaaren aikana. Konsepti tukee rakentamisen laadun kehittämistä ja kustannustehokkuuden parantamista.

“eGate kerää luotettavaa dataa rakentamisvaiheesta alkaen, ja dataa voidaan hyödyntää sitä analysoimalla muun muassa erilaisten ennustemallien kehittämiseksi.”

eGaten tavoite lattian betonivalujen valvonnasta toteutettiin Nokevalin toimesta langattomien lähettimien ja uudenlaisen anturitekniikan avulla. Asiantuntijamme etsivät tarkoitukseen sopivan anturin, joka pystyy vastaamaan erittäin haasteellisiin kosteusmittauksiin. Maahantuomamme uusi resistiivinen kosteusanturi ei kyllästy kuten perinteinen kapasitiivinen anturi, ja lisäksi se on todella nopea sekä todettu mittaustarkkuudeltaan vähintään yhtä tarkaksi, kuin standardin mukainen mittaustapa. Anturin ansiosta työmailla pystytään mittaamaan kosteuden muutoksia reaaliaikaisesti ilman kallista työaikaa kuluttavia viiveitä.

Tarkoitukseen hyväksytty anturi yhdistettiin langattomiin lähettimiin, jotka hyödyntävät LoRa- modulaatiota. LoRan ansiota yksittäisen laitteen kuuluvuus on kilometriluokkaa kymmenien metrien sijaan. Laitteet lähettävät tiedon suoraan tukiaseman kautta eGate–palveluun, josta mittaustuloksia voidaan tarkkailla sekä päivittyvänä näkymänä että historiaraportteina. Mittausdata tallennetaan järjestelmään, jotta rakennusaikaisiin tapahtumiin pystytään helposti palaamaan myös rakennuksen elinkaaren myöhemmissä vaiheissa. Järjestelmään voidaan määritellä myös hälytyksiä, jotka tiedottavat tarvittavia henkilöitä tarvittaessa. Valvonnan avulla tarpeellisia toimenpiteitä pystytään tekemään ajoissa, mikä edistää projektin ajallaan valmistumista ja sitä kautta merkittäviä kustannussäästöjä.

eGate-palvelu on jo käytössä kaikilla Suomen suurimmilla rakennusalan toimijoilla ja kesään 2018 mennessä saatu palaute rakennuttajilta, rakentajilta ja muilta olosuhdehallinnan palveluita tuottavilta toimijoilta on ollut erittäin positiivinen. Vastaavilla laitteilla toteutettua järjestelmää ei ole saatavilla muilta palveluntarjoajilta.

Etsitkö IoT-kumppania?

Pyydä tarjous Kysy lisätietoja