Digitaalinen omavalvonta sujuvoittaa Nakkilan kunnan keittiöiden arkea – enemmän aikaa ja vähemmän muistinvaraista toimintaa

Nakkila_omavalvonta_1920x1080px

Pienet lounaskärryt odottavat kalapyöryköitä ja perunamuusia Kuperkeikan päiväkodin keittiössä Nakkilassa. On melkein lounasaika ja ruoka keskuskeittiöltä saapuu pian päiväkodille valmiina syötäväksi. Ennen lautasille annostelua muusin, kalapyöryköiden ja salaatin lämpötilat mitataan, jotta ruoka tarjoillaan päiväkotilaisille määräysten mukaisissa ruokaturvallisissa lämpötiloissa.

Kuperkeikan päiväkodin keittiön työntekijä Jaana Söderholm laittaa piikkilämpötilamittarin muusivuokaan ja seuraa lämpötilan nousemista riittävään lämpötilaan digitaalisen OVA-omavalvontapalvelun kautta puhelimen näytöltä.

Hymynaama puhelimen näytöllä nostaa suupielet ylöspäin – lämpötila on yli 70 astetta. Ruoan tarjoilulämpötila on kohdillaan. Mittaustulos tallennetaan puhelimesta saman tien OVA-palveluun, josta tuloksiin voidaan tarvittaessa palata jälkikäteen.

Ova_palvelu_tarjoilulampotilan_mittaus
Perunamuusin tarjoilulämpötila mitataan laittamalla piikkilämpömittari ruokaan. Langaton mittari on yhteydessä digitaaliseen OVA-palveluun, johon mittaustulos kirjataan suoraan puhelimella.

Piikkilämpötilamittarin käyttö jokapäiväisessä arjessa on ollut Söderholmin mielestä vaivatonta. Niin helppoa, että sen käytön opettaminen työkavereillekin on sujunut vaivatta. Kaikki eivät päässeet mukaan Nokevalin järjestämään käyttöönottokoulutukseen, mutta kaikki ovat omaksuneet palvelun ja langattomat mittalaitteet jokapäiväiseen arkeensa työntekijöiden ohjatessa toinen toisiaan. OVA-palvelu saakin Nakkilassa kiitosta sen helppokäyttöisyydestä.

Haasteiltakaan ei ole uuden edessä vältytty. Kappaletavaroiden sisälämpötilojen mittaaminen on välillä ollut haasteellista elintarvikkeen pienen koon vuoksi, jolloin lämpötila on jäänyt joissakin mittauksissa oletettavasti virheellisesti liian alhaiseksi.

“Olen lämmittänyt pullat uudestaan, kun mittaus osoitti niiden lämpötilan olleen liian hailakkaa”, Söderholm kertoo.

Nokevalin koulutuspäällikkö Juuli Vieri antaa vinkin kappaletavaroiden lämpötilan mittaamiseen:

“Jos kyseessä on esimerkiksi pienikokoinen pyörykkä, osa piikkimittarin piikistä jää helposti huoneilmaan, mikä vaikuttaa mittaustulokseen. Tällaisessa tapauksessa voi lävistää esimerkiksi kaksi pyörykkää perätysten piikillä, jolloin piikki mittaa koko pituudeltaan tuotteiden sisälämpötilaa. Lämpötila tulee myös aina mitata lävistämällä tuote, sillä haluamme sisälämpötilan”, Vieri kertoo.

Ovapalvelu_kappaletuotteen_lampotilan_mittaus
Kalapyöryköiden tarjoilulämpötila varmistetaan piikkilämpötilamittarilla.

Kuperkeikan päiväkodille sekä Pakkalan koulun jakelukeittiölle lähetettävien ruokien lämpötilat on mitattu ja kirjattu OVA-palveluun myös ennen niiden kuljetusta keskuskeittiön päässä. Näin seuranta toimii koko kuljetusketjussa ja ruokapalveluyksikön esimies Kirsi Sulin voi seurata kaikkien vastuullaan olevien toimipisteiden kirjauksia OVA-palvelun kautta. Elintarvikkeiden ruokaturvallinen matka mittaustuloksineen ja ajankohtineen onkin Sulinin nähtävillä missä vain reaaliajassa – vaikka etätyöpisteellä kotona.

Sulin kokee digitaalisen omavalvonnan helpottaneen keittiöiden arjen toimintaa sekä seurantaa. Myös työntekijät seuraavat mielellään OVA-palvelun lähettämiä sähköpostiraportteja ja hälytyksiä.

“Saamme reaaliajassa hälytyksen, jos esimerkiksi keskuskeittiön kylmiön lämpötila kohoaa liikaa tai ajastettuja omavalvonnan tehtäviä on tekemättä. Kaikista toimipisteistä on tullut positiivista palautetta siitä, että palvelu muistuttaa kännykässä, mikäli kirjaukset ovat vielä tekemättä”, Sulin sanoo.

Nakkilan kunnan tavoitteena digitaaliselle omavalvonnalle olikin parantaa keittiöiden toiminnallisuutta automatisoinnin ja ennalta määriteltyjen tehtävälistojen avulla. Tässä on onnistuttu Söderholminkin mielestä:

“Keskiviikko on päiväkodilla peruspesupäivä, jolloin pesemme muun muassa lattiat ja kylmiöt. OVA-palvelun muistutusten avulla tehtävälistan mukaiset työt tulee sekä tehtyä että kirjattua oikea-aikaisesti. Kirjaaminen on helpottunut huomattavasti OVA-palvelun avulla”, Söderholm kertoo.

lampotilan_mittaus_piikkimittarilla_1920x1080
Omavalvonnan tehtävien kirjaaminen on Kuperkeikan päiväkodin keittiössä työskentelvän Jaana Söderholmin mukaan helpottunut OVA-palvelun myötä.

Automaattisen lämpötilavalvonnan hälytysten avulla on myös voitu tehdä korjaavia toimenpiteitä keskuskeittiön laitteistoon.

“Astiahuollon lämpötilaraja hälytti muutaman kerran, minkä seurauksena selvisi astianpesukoneen kytkennöissä ollut vika, joka korjattiin. Myös pakastinten lämpätilaseurannoissa ilmennyt vika paikannettiin ja huollettiin kuntoon”, kertoo Sulin.

Hälytyksiä, raportteja ja mittalaitteita – Miten uudet toiminnot vaikuttavat arkeen ja ajankäyttöön?

OVA-omavalvontapalvelu otettiin Nakkilassa käyttöön kolme kuukautta aiemmin. Vaikka siirtyminen paperista ja kynästä digitaalisen järjestelmään on tuonut arkeen uusia toimintatapoja, eivät itse omavalvonnan tehtävät ole muuttuneet mihinkään. Se mikä aiemmin kirjattiin paperille, kirjataan nyt systemaattisesti ja yhteneväisesti kaikissa toimipisteissä digitaaliseen OVA-palveluun langattomia laitteita hyödyntäen.

“Vaikka aivan samat tehtävät on tehty meillä aiemminkin, on omavalvonnan seuranta parantunut OVA-palvelun myötä selkeästi. Kaikki merkinnät, jotka laitettiin ennen kansioihin, laitetaan nyt ajantasaisesti OVA-palveluun”, kertoo Söderholm.

ruokaturvallinen_lounas_1920x1080px

“Isossa keskuskeittiössä digitaalisen omavalvonnan tuomat ajansäästölliset hyödyt ovat selkeitä. Siellä aikaa säästyy, koska kylmiöiden lämpötilatietoja ei tarvitse automaattisen lämpötilaseurannan avulla enää kirjata, sama koskee astianpesua. Pienemmissä keittiöissä hyödyt näkyvät vahvasti systemaattisten kirjausten ja muistikuorman pudottamisen kautta”, Sulin kokee.

Lounasaika on ohi. Päiväkotilaiset käyvät päiväunille ja keittiössä kirjataan vielä mahdollinen ruokahävikki OVA-palveluun.

“Meillä on hyvä tilaus- ja toimitussuhde, joten hävikki on meillä ylipäätään vähäistä. Olemme alkaneet kirjata OVA-palveluun ylös, paljonko erilaista hävikkiä tulee saadaksemme tästä pidemmällä aikavälillä tietoa. Keskuskeittiö jakaa meillä mahdollisen ruokahävikin eteenpäin hyödynnettäväksi”, Sulin kertoo.

Kuorman saapumisesta hävikkiin asti – kaikki omavalvonnan tieto on Nakkilassa reaaliajassa ja läpinäkyvästi saatavilla OVA-palvelun avulla.

Haluatko kuulla lisää digitaalisesta omavalvonnasta?

Ota yhteyttä