Nakkilan kunnan keittiöissä otetaan käyttöön digitaalinen omavalvonta

nokeval logo Nokeval LinkedIn

Digitaalisella omavalvonnalla voidaan helpottaa ammattikeittiön arkea siirtymällä manuaalisesti kirjattavista omavalvonnan tehtävistä täysin digitaaliseen aikaan. Nakkilan kunnan tavoitteena on digitaalisen palvelun avulla helpottaa ruokaturvallisuuden varmistamista tekemällä omavalvonnasta sujuvaa, aikaa säästävää ja automatisoitua.

Satakunnan sydämessä sijaitseva Nakkila on noin 5 300 asukkaan kunta, jonka ruokapalveluyksikköön kuuluvat viisi koulua, päiväkoti, ryhmäperhepäivähoito sekä kaksi vuonna 2023 hyvinvointialueelle siirtyvää vanhainkotiyksikköä. Nakkilan yhteiskoulussa sijaitsevassa keskuskeittiössä valmistetaan koulujen toiminta-aikana kaikkien ruokapalvelun piiriin kuuluvien yksiköiden lounaat, mikä tarkoittaa päivittäin 900-1050 valmistettavaa annosta.

Nakkilan keittiöiden omavalvontaa on aiemmin suoritettu kirjaamalla lämpömittareiden tulokset ja muut omavalvonnan tehtävät käsin paperille. Kunnan kahdessa koulussa sekä yhdessä päiväkodissa otetaan käyttöön Nokevalin digitaalinen omavalvontapalvelu, OVA-palvelu, keväällä 2022. Palvelu mahdollistaa ruokapalveluyksikön omavalvonnan kokonaisvaltaisen johtamisen ja seuraamisen sekä useiden rutiinitehtävien automatisoinnin jättäen kynän ja paperin taakse.

Kaikki omavalvontaan liittyvä tieto on palvelun avulla jatkossa reaaliaikaisesti saatavilla sähköisessä muodossa. Esimerkiksi kuljetettavista lounaista tehtävät lämpötilojen vastaanottotarkastukset päivittyvät automaattisesti palveluun heti mittauksen suorittamisen jälkeen.

Vastaanottotarkastus digitaalisella omavalvontapalvelulla
Elintarvikkeiden vastaanottotarkastukset sujuvat kätevästi pistolämpötilamittarilla.

Tavoitteena keittiöiden arjen helpottaminen

Nakkilan ruokapalveluyksikön esimies Kirsi Sulin päätti ottaa digitaalisen omavalvonnan käyttöön terveystarkastajan suosituksesta.

Digitaalisella omavalvonta­palvelulla on tarkoitus parantaa sekä keittiöidemme toiminnallisuutta että nopeuttaa terveystarkastajan työtä. Meidän molempien työ helpottuu, kun kaikki omavalvontaan liittyvä tieto on nopeasti ja selkeästi saatavilla, kertoo Sulin.

Sulin odottaa digitalisoinnin ja automatisoinnin tarjoavan omavalvonnan seurantaan hyödyllistä dataa, joka myös sujuvoittaisi keittiön arkea.

Aikaisemmin esimerkiksi kylmiöiden lämpötilaa on seurattu kirjaamalla lämpömittarin arvo käsin paperille. Jatkossa digitaalinen omavalvonta huolehtii lämpötilavalvonnasta automaattisesti, jolloin lämpötilatietoja ei tarvitse kirjata manuaalisesti, vaan tieto siirtyy langattomien laitteiden avulla reaaliajassa suoraan pilvipohjaiseen palveluun tarkasteltavaksi.

Mikäli lämpötiloissa on ollut heittoja, palvelu hälyttää automaattisesti raja-arvojen poikkeamista. Hälytysten avulla voidaan Nokevalin myyntipäällikkö Eero Aittolammen mukaan ehkäistä suurempien vahinkojen syntyminen.

Automaattinen lämpötilaseuranta hälyttää, jos vaikkapa kylmiön ovi on jäänyt auki. Hälytysten avulla tilanteet päästään korjaamaan nopeammin, mikä tuo myös kustannussäästöjä, kertoo Aittolampi.

Poikkeuksellisen arvon yhteyteen voidaan kirjata tieto siitä, minkälaisia toimenpiteitä asian korjaamiseksi on tehty, mikä tekee toiminnasta läpinäkyvää ja jäljitettävää.

Palvelu mahdollistaa tulevaisuudessa myös hävikin seurannan, jolloin tekemistä voidaan optimoida tulosten pohjalta euroja ja ympäristöä säästävään suuntaan.

Ajantasaiset tehtävälistat vähentämään muistikuormaa

Lämpötilojen ja hävikin seurannan lisäksi omavalvontapalvelu ohjaa myös hygienia- ja siivoustehtävien toteuttamista oikea-aikaisesti ja oikeilla menetelmillä. Sulin pitää hyvänä asiana, että myös puhtaanapitotehtävät voidaan määritellä ja ajastaa palveluun.

Kaikesta omavalvontaan liittyvästä tekemisestä jää parempi jälki, emmekä ole vain muistin varassa. Keittiöiden toimintapäivät ovat hyvin erilaisia. Jos joku henkilö puuttuu, se lisää aina toisen kuormaa. Palveluun ennalta määritetyillä tehtävillä saamme muistikuormaa pudotettua, sanoo Sulin.

Ajantasaisesta tehtävälistasta päivän tekemättömät tehtävät ovat nopeasti katsottavissa, samoin kuin tieto jo suoritetuista tehtävistä.

Esimerkiksi lattiakaivon puhdistus on niin rutiinitehtävä, että työn touhussa sen kirjaaminen paperille saattaa muistua mieleen vasta jälkikäteen. Palveluun määritetyt tehtävät tulevat helpommin kuitatuiksi oikealla hetkellä, uskoo Sulin.

Pandemia on korostanut entisestään hygienian tärkeyttä. Aittolampi kertoo Nakkilan käyttöön tulevan pintahygieniamittauslaitteen, luminometrin, olevan nopea apuväline riittävän hygieniatason varmistamiseen. Luminometrillä voidaan säännöllisin väliajoin mitata erilaisten keittiön pintojen, kuten työtasojen tai leikkuulaudan, pintapuhtautta.

Luminometrin etu on sen nopeus. Pintapuhtauden tulosta ei tarvitse odottaa viikkoa, vaan laite analysoi ja kertoo tuloksen välittömästi. Tämä mahdollistaa tarvittaessa korjaavien toimenpiteiden tekemisen mittaushetkellä. Mittaustulos päivittyy reaaliajassa OVA-palveluun, Aittolampi kertoo.

Pintapuhtauden mittaus luminometrilla
Luminometrillä voidaan säännöllisin väliajoin mitata erilaisten keittiön pintojen, kuten työtasojen tai leikkuulaudan, pintapuhtautta. Laite antaa mittaustuloksen välittömästi.

Haussa aitoa lisäarvoa arkeen

Omavalvontapalvelua valittaessa Sulinin päätöksessä korostuivat palvelun helppokäyttöisyys sekä Nakkilan keittiöille tärkeiden toiminnallisuuksien löytyminen, kuten astianpesun pesuvaiheiden lämpötilojen mittaus. Nokevalin OVA-palvelu vastasi täydellisesti Nakkilan kunnan keittiöiden tarpeisiin ja odotuksiin.

Meille on tärkeää, että keittiöidemme toiminnallisuus paranee ja omavalvonta­palvelu on helppokäyttöinen arjessa. Olemme odottavin mielin ja uskon, että saamme tästä hyvän paketin, kertoo Sulin.

– Nakkilasta huokuu tekemisen meininki ja se, että töitä tehdään yhdessä. Ruokaturvallisuuden varmistamista ja yhteistyötä helpottavat osaltaan nopeasti saatavilla oleva omavalvonnan tieto, luotettavat mittalaitteet sekä muille töille aikaa vapauttavat automatisoidut rutiinit, toteaa Aittolampi.


Nakkila

• 5300 asukkaan vehreä maalaiskylä Satakunnassa Kokemäenjoen varrella
• Ruokapalveluyksikkö: viisi koulua, päiväkoti, ryhmäperhepäivähoito sekä kaksi vanhainkotiyksikköä
nakkila.fi

Haluatko kuulla lisää Nakkilan kokemuksista?

Seuraamme Nakkilan keittiöiden omavalvonnan käyttöönottoa useamman artikkelin verran.
Tilaa uutiskirjeemme, niin saat tulevat artikkelit suoraan sähköpostiisi.

Tilaa uutiskirje Ota yhteyttä