Digitalisaatio haastaa ja helpottaa ammattikeittiöiden toimintaa

nokeval logo Nokeval LinkedIn

Digitalisaatio on tuonut ammattikeittiöiden johtamiseen ja työskentelytapoihin uusia mahdollisuuksia. Vaikka digitaaliset ratkaisut muuttavat totuttuja työnteon tapoja, eivät itse ammattikeittiön ydintehtävät ole muuttuneet mihinkään. Mitä asioita olisi hyvä huomioida, kun uusi digitaalinen palvelu tuodaan keittiön arkeen?

Tilausten hallinta, reseptien päivittäminen, varastonseuranta ja omavalvonta – yhä useampi ravintola-alan toiminto digitalisoituu vaatien alan ammattilaisilta kykyä käyttää erilaisia digitaalisia järjestelmiä. Digitalisaatio onkin yrityksille keskeinen kasvu- ja kilpailutekijä sekä muutosvoima, jonka vaikutus tulee olemaan merkittävä myös tulevina vuosina (Selander & Alasoini 2022).

Digitaalisten palveluiden käytön lisäksi niiden tarjoaman datan analysointi on taito, joka mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen toiminnasta kerättyyn dataan perustuen. Monissa keittiöissä kerätään digitaalisesti dataa esimerkiksi raaka-aineiden kulutuksesta, valmistusajoista ja ruokalajien suosiosta. Ravintoloissa on kyettävä analysoimaan näitä tietoja, jotta niiden avulla voidaan parantaa toiminnan tehokkuutta, työhyvinvointia ja asiakaskokemusta.

Samalla kun digitaalisten ratkaisujen viidakko jatkaa kasvuaan ja digitaalisiin sovelluksiin liittyvät osaamistarpeet kasvavat, on tärkeää osata huomioida myös se, mikä ei muutu. Yhä edelleen useassa ammattikeittiössä toiminnan muuttumaton ydin on ruoanlaitto ja asiakaspalvelu. Tärkeää on pohtia, miten muuttuvat asiat, kuten digitaaliset työkalut, tukevat tätä liiketoiminnan ydintä, jonka takia organisaatio on ylipäätään olemassa. Onkin osattava tarkastella digitaalisia vaihtoehtoja siltä kantilta, miten ne konkreettisesti hyödyttävät omaa liiketoimintaa.

Asiakas ensin, teknologia tarpeeseen

Tieken matkailu- ja ravintola-alan yrityksille järjestämässä Datasta kasvua -valmennuksessa yksi tärkeimpiä oivalluksia oli, että monesti datan käyttö aloitetaan saatavilla olevista teknologioista ja datalähteistä, vaikka digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä kannattaisi lähteä liikkeelle toisesta näkökulmasta eli asiakkaiden tarpeiden kartoituksesta (Korhonen 2022). Tarvekartoituksen pohjalta on helpompi määrittää, minkälaisia teknologioita liiketoiminnan tueksi tarvitaan ja minkälainen data voi auttaa yritystä asiakaskokemuksen kehittämisessä.

Esimerkiksi ravintola-alaa viime vuosina haastanut osaajapula voi olla asiakaskokemusta heikentävä ongelma, johon digitaaliset palvelut tuovat nyt apua. Positiivisena ongelmana voidaankin nähdä, että työnantajien on nyt entistä enemmän mietittävä veto- ja pitovoimatekijöitä, joilla alan osaajia houkutellaan ja myös pidetään talossa. Modernit digitaaliset työvälineet voivatkin toimia viihtyvyystekijöinä, mikäli ne aidosti parantavat työoloja ja tuovat lisää aikaa itse ruoanlaittoon ja asiakaspalveluun.

Vaadi digitaalisilta ratkaisuilta helppokäyttöisyyttä ja konkreettisia hyötyjä

Kun olet hankkimassa digitaalisia ratkaisuja liiketoimintasi tueksi, vaadi konkreettisia hyötyjä sekä vastauksia siihen, miten tämä parantaa juuri meidän organisaatiomme toimintaa ja asiakaskokemusta. Ei teknologiaa teknologian vuoksi tai siksi, kun sitä käyttää joku muukin. Kiinnitä huomiota myös siihen, miten harkitsemaasi palvelua kehitetään vastaamaan tarpeisiinne useamman vuoden päästä. Muutos koskee yhtä lailla digitaalisten palveluiden kyvykkyyksien kehittämistä.

Meiltä Nokevalilta, digitaalisen omavalvontapalvelun tuottajalta, asiakkaat peräänkuuluttavat erittäin helppokäyttöistä ja nopeasti käytettävää palvelua, joka aidosti säästää heidän aikaansa ja selkiyttää omavalvontatehtävien suorittamista. Näin rutiinitehtäviltä vapautuva aika voidaan käyttää ydinliiketoimintaan eli ruoanlaittoon ja asiakkaiden palvelemiseen. Lisäksi terveystarkastajan työn helpottaminen on palvelun käyttäjille tärkeässä roolissa.

NSnappy-omavalvontapalveluun kerätyn datan on tarjottava keittiöille konkreettisia vastauksia nopeasti esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:
  • Toteutetaanko omavalvontaa omavalvontasuunnitelman mukaisesti?
  • Ovatko kylmälaitteiden lämpötilat ruokaturvallisissa rajoissa?
  • Onko keittiöhygienia riittävällä tasolla?
  • Miten paljon keittiöstä tulee hävikkiä?
Kylmatilojen_automatisoitu_lampotilamittaus_1980x1080
Automaattisen lämpötilaseurannan tarkoitus on säästää aikaa manuaalisilta kirjauksilta. Mittalaite tallentaa kylmälaitteiden lämpötilatiedot automaattisesti NSnappy-palveluun. NSnappy hälyttää, mikäli lämpötila poikkeaa raja-arvoista.

Onnistunut käyttöönotto luo pohjan pitkäkestoisten hyötyjen saavuttamiseen

Uuden palvelun käyttöönotto on kriittinen hetki, sillä mikäli palvelua ei sisäistetä osaksi toimintaa, voivat sen mahdollistamat hyödyt jäädä saavuttamatta. Työterveyslaitoksen teettämän kyselyn mukaan henkilöstön osallistaminen vaikuttaa siihen, miten digitalisaation hyödyntämisessä onnistutaan työn tuottavuuden ja työelämän laadun parantamisen välineenä (Selander & Alasoini 2022). On tärkeää, että henkilöstöä osallistetaan digitaalisten sovellusten hankintaa koskevaan päätöksentekoon, ja että digitalisaatioon liittyviä hyötyjä ja huolia käydään avoimesti läpi henkilöstön kanssa.

Digitalisaatio saattaa jo sanana herättää pelkoa ja varsinkin käyttöönottovaiheeseen liittyy usein painetta ja stressiä, kun ollaan uuden äärellä. Nokevalin koulutuspäällikkö Juuli Vieri pitää koulutuksia digitaalisen NSnappy-omavalvontapalvelun käyttöönottoon. Hänen mukaansa digitaalinen omavalvonta saattaa tuntua jännittävältä erityisesti silloin, kun on vuosikausia totuttu tekemään omavalvontaa kynällä ja paperilla.

”Sanonkin aina asiakkaille, että NSnappy-palvelu ei ole mikään lisä, joka tulee olemassa olevien omavalvontatehtävien päälle. Tarkoitus on, että samat tutut omavalvontatehtävät tehdään edelleen, mutta kynän ja paperin sijaan mittaustulokset kirjataan – tai ne kirjautuvat automaattisesti – digitaaliseen palveluun. Tapa tehdä työtä muuttuu, mutta asiasisältö itsessään ei muutu. Tarkoitus on helpottaa jo olemassa olevaa, pakollista omavalvontatyötä”, Vieri avaa.

Digitaalinen NSnappy-omavalvontapalvelu helpottaa Soupster Familyn jokapäiväistä työtä

Soupster Family otti digitaalisen NSnappy-omavalvontapalvelun käyttöön ravintoloissaan ensisijaisesti helpottaakseen työntekijöidensä arkea.

“Jos voimme tehdä kokin työstä mielekkäämpää helpottamalla arjen rutiineja ja lisäämällä aikaa ammatillisille intohimoille, on se kaikkien etu”, Soupster Familyn keittiöiden kehityspäällikkö Tiia Tuomainen kertoo.

Soupsterin Dylan & Friends -ravintolan ravintolapäällikkö Mari Mikkolan mukaan digitaalisen palvelun avulla omavalvonnasta voidaan tehdä myös kiinnostavampaa.

“Omavalvonnan viralliset tekstit eivät ole kovin mielenkiintoisia. Palvelun avulla voimme tehdä omavalvonnasta kiinnostavampaa, mikä helpottaa myös perehdytystä”, Mikkola sanoo.

Rutiinitehtävät kuuluvat keittiössä kaikille ja niiden perehdyttämisen uusille työntekijöille tulisi olla mahdollisimman sujuvaa. NSnappy-palvelun ajantasainen tehtävälista pitää Soupsterin työntekijät ajan tasalla omavalvonta-, hygienia- ja siivoustehtävistä. NSnappy on tuonut Soupsterille helpotusta muun muassa työtehtävien nopeuttamiseen ja vastuiden jakamiseen salin ja keittiön työntekijöiden kesken.

– Salityöntekijät voivat ottaa vastuun esimerkiksi buffetruokien tarjoilulämpötilojen mittauksesta, kertoo Tuomainen.

Tuomaisen mukaan helppokäyttöinen NSnappy auttaa varmistamaan, että mitään omavalvonnan tehtäviä ei unohdeta, ja ne suoritetaan ajallaan. Kun kaikki kirjaukset tehdään yhteneväisesti palveluun, on omavalvonnan raportointi myös läpinäkyvää ja johdonmukaista.

Lampotilan_mittaus_buffetista
NSnappy-omavalvontapalvelun avulla lämpötilalukema siirtyy mittalaitteesta automaattisesti digitaaliseen palveluun, josta mittaustuloksia voidaan tarkastella kootusti. Kuva: Soupster Family

Kolme vinkkiä digitaalisen palvelun käyttöönottoon:

  1. Mieti, mitä konkreettisia hyötyjä haluatte saada digitaalisella ratkaisulla aikaan. Kuinka se parantaa asiakaskokemusta ja helpottaa työntekijöiden arkea?
  2. Onnistuminen lähtee ihmisistä: Avoin keskustelu digitalisaatiosta on tärkeää, jotta kaikilla on yhteinen näkemys siitä, miksi digitaalinen palvelu on ravintolalle tärkeä ja miten se vaikuttaa jokaisen työhön.
  3. Panosta perehdytykseen ja jatkuvuuteen: Kaikkein kallein on käyttämätön digitaalinen palvelu. Data on turhaa, jos sitä ei analysoida ja hyödynnetä toiminnan kehittämiseen.

Artikkeli on julkaistu alunperin Elintarvike ja Terveys -lehdessä 8.11.2023.


Lähteet:

Selander, K. & Alasoini, T. Työterveyslaitos (2022). Digitalisaation hyödyntäminen ja vaikutukset työnantajien ja työntekijöiden kokemana: MEADOW-kyselyn tuloksia. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/145515/TTL-978-952-391-059-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Viitattu 13.9.2023)

Korhonen, K. Sitra. (2022). Matkailu- ja ravintola-alan yritykset hakevat liiketoiminnalleen kasvua datasta. https://www.sitra.fi/artikkelit/matkailu-ja-ravintola-alan-yritykset-hakevat-liiketoiminnalleen-kasvua-datasta/ (Viitattu 13.9.2023)

Helpota ravintolasi omavalvontaa

Tutustu NSnappy-omavalvontapalveluun