Työharjoittelussa voi kehittää taitoja ja syventää ammatillista osaamista

Haastattelimme Nokevalin markkinointitiimissä harjoittelijana työskennellyttä Katariinaa. Pyysimme häntä kertomaan, millainen hänen harjoittelukokemuksensa oli. Näin Katariina kuvasi kokemustaan Nokevalilla työskentelystään:

– Oli tosi kiva huomata, että koulussa opiskellut asiat tulivat heti täällä työelämässä vastaan, ja ne tuntuivat myös konkretisoituvan tämän harjoittelun aikana tosi hyvin.

– Harjoittelussa otettiin tosi hyvin myös huomioon omat mielenkiinnon kohteeni, kuten videoiden kuvaaminen ja editointi, ja pääsin tekemään monenlaisia videoprojekteja markkinoinnin eri tarpeisiin.

– Koen, että sain tosi arvokasta työkokemusta oman alan hommista, ja pääsin tosi monipuolisesti tekemään erilaisia markkinoinnin tontille kuuluvia tehtäviä.

– Oli ihanaa huomata, etten ollut niin sanotusti “vain ulkopuolinen harjoittelija”, vaan ihan osa yhteisöä, ja tämä näkyi myös siinä, että tekemiseeni luotettiin ja mun ideoita kuunneltiin.

– Harjoittelu on antanut mulle omalla alallani tarvittavia taitoja ja myös ammatillista itsevarmuutta, kun on osannut asioita ja oppinut uutta.

 

– Koulussa opeteltujen asioiden näkeminen konkreettisesti täällä työelämässä auttoi syventämään ymmärrystä asioista. Koen myös, että sain uutta innostusta opintoihini!

– Ennen harjoittelua vähän jännitti, että mitenhän tulen selviytymään näistä työtehtävistä, kun ei ole mitään oman alan työkokemusta taustalla. Kun tulin tänne, niin huomasin kyllä heti, että mun ei oletettu olevan mikään superammattilainen. Sain aina tukea ja ohjeistusta, kun tarvitsin. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, etten olisi saanut mitään haastavia tehtäviä, sillä pääsin heti vaativimpiinkin projekteihin mukaan. Mua ei kuitenkaan heitetty sinne “syvään päätyyn” yksin, vaan koko ajan oli ohjeistusta ja tukea saatavilla.

– Koen, että harjoittelun yksi isommista anneista oli se, että sain varmuutta siihen, että olen opiskelemassa ihan oikealle alalle.

– Olen tosi tyytyväinen harjoittelukokemukseeni Nokevalilla ja koenkin, että ensimmäiseksi kokemukseksi oman alan töistä tämä oli ihan loistava!

Katso videolta Katariinan harjoittelukokemus markkinointitiimissä

Lämpimät kiitokset Katariinalle antoisasta harjoittelukokemuksesta Nokevalin puolesta!