Mitä kannattaa ottaa huomioon IoT-ratkaisuja valittaessa?

Teknologiajohtaja Lari Maasalo - Nokeval Oy Lari Maasalo, Teknologiajohtaja @Nokeval LinkedIn

Käsitteet IoT ja digitalisaatio ovat hypekäyrän huipulla. Niiden luvataan mullistavan suurin piirtein kaiken ja tuovan valtavia säästöjä. Muutos varmasti tuleekin olemaan suuri, mutta mitä pitäisi tehdä juuri nyt päästäkseen nauttimaan uuden tekniikan tuomista hyödyistä heti? Näiden hypesanojen kohdalla kyse ei ole sen ihmeellisemmästä asiasta, kuin prosessien ja olosuhteiden tehokkaammasta ja nopeammasta mittaamisesta, säätämisestä, optimoinnista, dokumentoinnista ja tiedottamisesta. Tämä tulee mahdolliseksi, kun tietoa saadaan kerättyä nopeasti ja edullisesti valtavan monista paikoista.

Kun harkitset IoT:n käyttöönottoa, huomioi ainakin nämä asiat

1. Kerätyn tiedon luotettavuus

Kerätäänkö tietoa oikeista paikoista? Kuinka usein tietoa pitäisi kerätä? Onko kerätty tieto luotettavaa; mikä on mittausmenetelmän, anturin ja mittalaitteen tarkkuus, toistuvuus ja pitkäaikainen stabiilisuus? Onko valittu oikea mittausmenetelmä? Pitääkö mittalaitteet kalibroida määrävälein? Kuinka pitkään paristot kestävät sovelluksessa tarvittavalla mittaus- ja tietojen lähetysvälillä?

“Jos kerätty tieto ei ole laadukasta, ei paraskaan algoritmi tai neuroverkko kykene jälkikäteen korjaamaan asiaa.”

Erittäin tärkeää on kerätyn tiedon laatu. Jos kerätty tieto ei ole luotettavaa tai se on epätarkkaa tai jopa kerätty väärästä paikasta, ei paraskaan algoritmi tai neuroverkko kykene jälkikäteen korjaamaan asiaa. Usein IoT-mittalaitteet ovat myös paristokäyttöisiä, jolloin kannattaa selvittää etukäteen paristojen todellinen kesto. Nykytekniikka ja internet mahdollistavat tietojen keräämisen ja käsittelyn ennennäkemättömän laajasti ja tehokkaasti.

2. Visualisointi ja analysointi

Millaiset mahdollisuudet järjestelmä tarjoaa tiedon visualisoinnille, raportoinnille ja analysoinnille? Millaiset rajapinnat on tarjolla mahdollisiin ulkopuolisiin analytiikkajärjestelmiin liittämiseksi?

Laadukkaita mittaustietoja on jo nyt mahdollista saada langattomilla tekniikoilla järkevillä kustannuksilla sellaisista paikoista, joista niitä ei aiemmin ole saatu. Tietoa voidaan siis kerätä valtavia määriä, mikä asettaa entistä enemmän vaatimuksia tiedon visualisoinnille ja analysoinnille. Usein yksi ja sama tietojärjestelmä ei tarjoakaan kaikkia tarvittavia ominaisuuksia.

3. Tietoturvallisuus

Onko järjestelmä riittävästi suojattu ja tietoturvallinen? Pitäisikö säätöjärjestelmän olla paremmin suojattu tai kriittisissä kohteissa jopa kokonaan erillään internetistä, ja sen rinnalla verkkoon kytketty riippumaton valvonta- ja hälytysjärjestelmä? Onko mahdollista rakentaa yksisuuntainen järjestelmä, jonka kautta olisi mahdotonta tehdä verkkohyökkäystä? Millaisia ilmoituksia ja hälytyksiä järjestelmästä saadaan? Kuinka joustavasti hälytykset ovat ohjattavissa useille vastuuhenkilöille eri vuorokaudenaikoina ja viikonpäivinä? Entä arkipyhinä tai muina poikkeusaikoina? Ai niin, ja missä tietojani käsitellään ja säilytetään?

Viime viikolla uutisoitiin hyökkäyksistä internetiin kytkettyihin taloautomaatiojärjestelmiin, mikä olisi voinut pahimmillaan aiheuttaa suuret taloudelliset vahingot esimerkiksi putkien jäätyessä lämmityksen katkettua. Tämä saa pohtimaan, onko järjestelmien tietoturvaa ajateltu tarpeeksi ja onko keinoja estää hyökkäykset. Realisti hakee myös tapoja havaita tällaiset tapahtumat tai ainakin niiden seuraukset – esimerkiksi laskemaan lähteneet lämpötilat – mahdollisimman aikaisessa vaiheessa estääkseen vahingot.

“Laadukkaita mittaustietoja on jo nyt mahdollista saada langattomilla tekniikoilla järkevillä kustannuksilla sellaisista paikoista, joista niitä ei aiemmin ole saatu.”

4. Valmistustapa ja -maa

Aivan, helppoahan noita kysymyksiä on luetella. Tarjoan siksi myös muutamia vastauksia. Kehitämme ja tuotamme täällä Nokevalissa nimittäin kotimaista palvelua olosuhdevalvontaan. Emme siis myy ensimmäiseltä vastaantulleelta toimittajalta halvalla löytyneitä purkkeja kallilla eteenpäin asennusmedian ja ohjeiden kanssa, vaan suunnittelemme ja valmistamme tuotteemme itse, täällä Nokialla, Suomessa. Laitteissa pyörivät ohjelmistot ovat myös omaa käsialaamme, joten tiedämme tarkalleen miten bitti liikkuu mittalaitteelta palvelimelle asti.

Mittalaitteita ja ohjelmistoja on toki saatavilla lukemattomilta eri toimittajilta, mutta meiltä saat pelkkien välineiden lisäksi myös apua oikeiden mittausmenetelmien, -antureiden ja -laitteiden valintaan. Mitoitamme mittaus- ja tiedonkeruuverkon ja räätälöimme ohjelmistopaketin tarpeisiin sopivaksi. Ota rohkeasti yhteyttä ja kerro ideasi ja toiveesi. Mietitään yhdessä fiksuin tapa toteuttaa se!

Nokeval on langattomien teknologioiden asiantuntija

Tutustu palveluihimme!