Näin säästät tuotekehitysprojektissa

Operatiivinen johtaja Aura Lehtonen - Nokeval Oy Aura Lehtonen, Operatiivinen johtaja @Nokeval LinkedIn

Keskity olennaiseen

Tivi julkaisi kirjoituksen, jossa annettiin vinkkejä IoT-projektien kustannusten hallintaan. Jutussa PwC:n Rob Mesirow listaa asioita, jotka on hyvä huomioida jotta rahaa ei palaisi turhaan. Yhtenä keskeisenä teemana jutussa on perusteista ja helpoista kohteista aloittaminen. Mitä nämä perusteet ja helpot kohteet sitten voivat olla?

Mieti ensin, mitä haluat saavuttaa

Tuotekehitykseen lähdetään usein laite mielessä. Lopputavoitetta ajatellen tavoite on erinomainen, mutta vaatii pohjalle usein jonkinlaista tutkimusprojektia. Meidän kokemuksemme mukaan yritysten IoT-projektien aloituksessa usein on ajatus siitä, mitä asiaa halutaan mitata, tai mistä paikasta mittausta halutaan. Monet muut asiat ovatkin sitten auki. Mittauskohteet ovat hyvin monenlaisia. Kohteisiin soveltuvaa mittaustapaa tai mittauslaitetta vielä tiedetä. Tiedonsiirron teknologiasta saattaa olla jokin ajatus tai tahtotila, mutta ei varmuutta. Eri teknologioiden etuja omassa kohteessa parhaiten ja kustannustehokkaimmin ei välttämättä vielä tunneta. Täyttä varmuutta ei ole siitäkään, kuinka usein tietoa pitää saada siirrettyä mitattavasta kohteesta ja minne tieto tarvitaan. Nämä kaikki ovat tärkeitä tietoja uusien laitteiden kehityksessä.

“Tutkimusprojekti voi antaa arvokasta tietoa siitä, mikä toimii omassa IoT-hankkeessa. Lisäksi saadaan erittäin tärkeää tietoa siitä, mikä ei toimi.”

Tutki sitten, miten tavoitteeseen päästään parhaiten

Kun halutaan edetä IoT-projektin kanssa, ja monia mittaukseen liittyviä asioita auki, kannattaa asiat ratkaista heti aluksi. Tämä tapahtuu helposti toteuttamalla tutkimusprojekti, ennen kuin edetään varsinaiseen laitekehitysprojektiin. Tutkimusprojektin avulla voidaan tutkia esimerkiksi sitä, mikä mittaustapa soveltuu haluttuun kohteeseen. Lisäksi voidaan arvioida tiedonsiirtoon liittyviä asioita, kuten sopivinta teknologiaa. Tutkimusprojektin avulla voidaan myös arvioida, kuinka usein tietoa mitattavasta kohteesta tullaan lopputuotteen tapauksessa tarvitsemaan. Lisäksi tutkimusprojektin aikana on mahdollista kerätä ja analysoida muita lopputuotteen vaatimuksia. Vaatimukset voivat liittyä esimerkiksi virransyöttöön, ulkoasuun ja muotoiluun tai vaikka asennettavuuteen ja käytettävyyteen.

Tutkimusprojekti rakentuu 3 vaiheesta

1. Kartoita tavoitteet

Tutkimusprojekti voidaan tyypillisesti jakaa kolmeen vaiheeseen: kartoitusvaihe, tutkimusvaihe ja tulosten läpikäynnin vaihe. Tutkimusprojektin kartoitusvaiheessa täsmennetään tarvetta ja tavoitteita, eli mikä on mittaamisen tarve ja minkälaisia tavoitteita tutkimusprojektille halutaan asettaa. Lisäksi valitaan, mitä asioita tutkimusvaiheessa halutaan mitata ja millä tavalla ja millaisilla antureilla. Kartoitusvaiheessa saattaa olla hyödyllistä jopa testata erilaisia antureita ja erilaisia mittaustapoja, jotta saadaan ymmärrystä siitä, mitkä anturit tai mittaustavat toimivat haluttuun tarkoitukseen. Kartoitusvaiheessa valitaan myös tutkimuskohde, jossa mittaukset tullaan tekemään.

2. Kerää tutkimusdataa eri tavoilla

Tutkimusvaiheessa päästään asentamaan halutut anturit tutkimuskohteeseen. Antureiden avulla aletaan keräämään tietoa sovitun aikajakson ajan. Tutkimusvaiheessa kannattaa hyödyntää mahdollisimman paljon valmiita ratkaisuja, kuten vakiolaitteita tai olemassa olevia tiedonkeruuratkaisuja. Näin tutkimusvaiheeseen päästään etenemään mahdollisimman nopeasti ilman suuria tuotekehitysinvestointeja. Tutkimusvaiheen kesto riippuu tilanteesta. Joskus riittää, että tehdään päivän ajan mittauksia kohteessa. Toisinaan on hyvä varata jopa joitakin kuukausia, jotta saadaan kerättyä riittävästi mittaustuloksia. Tuloksia on syytä seurata tutkimusvaiheen aikana. Tyypillisesti tutkimuksessa tehdään väliarviointeja, jotta tutkimusprojektin aikana voidaan tarvittaessa reagoida ja tehdä muutoksia.

3. Analysoi tulokset ja päätä toteutustapa

Kun tutkimusvaihe päättyy, on aika käydä tutkimusprojektin tulokset läpi. Kertyneen datan perusteella arvioidaan, mitkä mittausanturit sopivat haluttuun kohteeseen. Lisäksi arvioidaan tarvittavaa mittaustiheyttä, ja tiedonsiirtoon liittyviä asioita. Jos tutkimusvaiheeseen on osallistunut loppukäyttäjiä, voidaan kerätä tarvittavaa palautetta myös heiltä.

Tutkimusprojekti voi antaa arvokasta tietoa siitä, mikä toimii omassa IoT-hankkeessa. Lisäksi saadaan erittäin tärkeää tietoa siitä, mikä ei toimi. Kun on saatavilla tutkimusprojektin tuottamaa tietoa, on helpompi tehdä päätöksiä. Tuotekehitysvaiheen testaus on kallista, koska lopputuotteen kehityskulut ovat aina moninkertaiset kevyeen tutkimusprojektiin verrattuna. Tutkimusprojekti määrittää kustannustehokkaasti, mihin suuntaan varsinaisessa IoT-projektin tuotteistamisessa halutaan edetä. Sen avulla nähdään, mitkä ovat Mesirowinkin mainitsemia helppoja kohteita, joista kannattaa aloittaa.

“Kun on saatavilla tutkimusprojektin tuottamaa tietoa, on helpompi tehdä päätöksiä. Tutkimusprojekti määrittää kustannustehokkaasti, mihin suuntaan varsinaisessa IoT-projektin tuotteistamisessa halutaan edetä.”

Me Nokevalilla olemme tuotekehityksen kokeneita konkareita ja autamme sinua mielellään toteuttamaan tarpeisiisi sopivan ratkaisun. Ota rohkeasti yhteyttä ja kerro ideasi ja toiveesi. Mietitään yhdessä fiksuin tapa toteuttaa se!

Nokeval on IoT-ratkaisujen asiantuntija

Tutustu palveluihimme!