Digitaalinen omavalvontapalvelu varmistaa ruokaturvallisuuden ja luo työrauhaa elintarvike­teollisuuden ammattilaisten arkeen

nokeval logo Nokeval LinkedIn

Kuluttajat ovat alati valveutuneempia valitsemaan lautaselleen vastuullisesti ja läpinäkyvästi tuotettuja elintarvikkeita. Yritykselle tuo merkittävää kilpailuetua, mikäli se kykenee läpinäkyvästi osoittamaan tuotteensa kulkevan turvallisen matkan koko valmistusprosessin läpi. Digitaaliset palvelut auttavat yhä useampia elintarvikealan yrityksiä nostamaan kuluttajan tuotantoprosessinsa keskiöön.

Kuluttajaymmärrys ja uudistumiskyky korostuvat kiihtyvällä tahdilla elintarviketeollisuuden muuttuvassa toimintaympäristössä, ilmenee Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2020 toimialaraportista. Kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia elintarvikkeiden ympäristövaikutuksista koko tuotteen matkalta aina alkutuotannosta kaupan hyllylle. Koronapandemia on osaltaan lisännyt kuluttajien ymmärrystä suomalaisesta ruokajärjestelmästä sekä nostanut kotimaisen ruoan merkityksen yhä useammalle ruokapöydälle.

Menestyäkseen läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden vauhdittamassa tulevaisuudessa, yritykset hyödyntävät enenemissä määrin digitaalisia palveluita niin kilpailukykynsä kuin kuluttajan ja ympäristön hyvinvoinnin takaamiseksi. Kerromme nyt, miten elintarviketeollisuuden tarpeisiin kehitetty digitaalinen omavalvontapalvelu tuo läpinäkyvyyttä tuotantoprosessiin, ja kuinka se huolehtii sekä työntekijöiden että kuluttajien hyvinvoinnista.

Digitaalinen omavalvontapalvelu auttaa huolehtimaan ruokaturvallisuudesta

Elintarviketeollisuuden prosesseja valvotaan tarkkaan, jotta varmistutaan sekä ruokaturvallisuudesta että tuotteiden tasalaatuisuudesta. Digitaalinen omavalvontapalvelu on elintarviketuotannon valvonnan tarpeisiin kehitetty pilvipalvelu, jonka keskeisin tehtävä on digitalisoida ja automatisoida valvonnan suunnitteluun, seurantaan ja raportointiin liittyvät tehtävät osaksi jokapäiväistä toimintaa. Tavoitteena on vapauttaa sekä tuotannon työntekijöiden että johdon aikaa omavalvonnan rutiinitehtävien osalta, jolloin he voivat keskittyä laadukkaiden elintarvikkeiden valmistamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Ruokaturvallisuus voidaan digitaalisessa omavalvontapalvelussa varmistaa laadukkaasti esimerkiksi Elintarviketurvallisuusviraston HACCP-menettelyn (Hazard Analysis and Critical Control Points) mukaisilla kriittisillä hallintapisteillä. HACCP-järjestelmän tarkoitus on Ruokaviraston mukaan kohdentaa valvonnan voimavarat tuoteturvallisuuden kannalta oleellisimpiin asioihin, jotta mahdollisesti terveysvaaraa aiheuttavan tuotteen eteneminen kuluttajalle voidaan pysäyttää. HACCP-menetelmään pohjautuva digitaalinen omavalvontajärjestelmä auttaakin kattavan ja kriittisiin hallintapisteisiin keskittyvän suunnitelman laatimisessa, toteuttamisessa ja raportoinnissa.

HACCP-menetelmään pohjautuva digitaalinen omavalvontajärjestelmä auttaa kattavan, kriittisiin hallintapisteisiin keskittyvän suunnitelman laatimisessa, toteuttamisessa ja raportoinnissa.

HACCP-järjestelmän seitsemän periaatetta ovat 1) vaarojen arviointi, 2) kriittisen hallintapisteiden määrittäminen, 3) kriittisten rajojen määrittäminen, 4) kriittisten hallintapisteiden seurantakäytäntöjen laatiminen, 5) korjaavien toimenpiteiden määrittäminen, 6) todentamiskäytäntöjen laatiminen ja HACCP-ohjelman validointi sekä 7) HACCP-asiakirjat ja -tallenteet.

Näiden seitsemän HACCP-periaateen pohjalta tehty omavalvontasuunnitelma luo puitteet turvallisten ja elintarvikemääräykset täyttävien tuotteiden valmistamiselle. Suunnitelman laatiminen ja seuranta digitaalisen omavalvontapalvelun kautta on nopeaa ja vaivatonta.

Automatisoimalla rutiinit reaaliaikainen tieto on kaikkien saatavilla yhdessä paikassa

Elintarviketuotannon eri työvaiheet sisältävät lukuisia ruokaturvallisuuden kannalta tärkeitä kirjauksia, joista tärkeässä roolissa ovat esimerkiksi tuotteen ja tilojen lämpötilavalvonta sekä hygienian seuranta.

Lämpötilan mittaus langattomilla laitteilla
Lämpötilan mittaustulokset siirtyvät langattomasti ja automaattisesti digitaaliseen omavalvontapalveluun. Tiedot ovat reaaliaikaisesti kaikkien saatavilla.

Kun prosessi on täynnä kirjaamisvaiheita, on ajankäytön ja mahdollisten virheellisten kirjausten kannalta usein järkevää automatisoida omavalvonnan kirjauksia. Esimerkiksi lämpötilan mittaaminen voidaan toteuttaa jatkuvana automaationa, jolloin mittaustulokset siirtyvät reaaliajassa digitaaliseen omavalvontapalveluun kaikkien tietoa tarvitsevien saataville.

Esimerkiksi lämpötilan mittaaminen voidaan toteuttaa jatkuvana automaationa, jolloin mittaustulokset siirtyvät reaaliajassa digitaaliseen omavalvontapalveluun kaikkien tietoa tarvitsevien saataville.

Aikataulutetuilla tehtävillä ja muistutuksilla omavalvonta saadaan helposti osaksi jokapäiväistä arkea

Digitaaliseen omavalvontapalveluun voidaan myös määritellä työntekijöille tiettyinä ajankohtina suoritettavia tehtäviä. Tehtäviä voi helposti tarpeen mukaan muokata ja täydentää esimerkiksi kiireiseen arkeen sopivilla, nopeasti katsottavilla video-ohjeilla. Tehtäviin lisättävät muistutukset pitävät huolen, että ruokaturvallisuuden kannalta oleelliset mittaukset ja muut tärkeät tehtävät tulevat ajallaan hoidetuiksi.

Muistutuksia käyttämällä palvelu ilmoittaa oikea-aikaisesti esimerkiksi pintapuhdistuksen tarpeesta. Langattomilla laitteilla pintapuhtauden tulos saadaan sekunneissa, mikä mahdollistaa välittömän reagoinnin. Tuloksesta tiedetään heti, tuleeko pinta puhdistaa uudestaan ja näin voidaan estää elintarvikkeiden likaantuminen ja tuotannon turha pysähtyminen.

Omavalvontapalveluun langattomasti yhteydessä olevat mittalaitteet kirjaavat mittaustulokset automaattisesti palveluun ja huolehtivat myös, että esimerkiksi mittaushetki, mittaaja ja mahdolliset poikkeamat ovat jäljitettävissä. Kun kirjaukset ovat digitaalisessa omavalvontajärjestelmässä, on niihin myös helppo palata myöhemmin.

Välitön reagointi poikkeamiin

Omavalvontapalveluun voidaan määritellä valmiit raja-arvot poikkeamille, jolloin se hälyttää poikkeavista arvoista heti. Valvovat henkilöt saavat realiaikaisen tiedon poikkeuksista, ja näin myös poikkeamakäsittely voidaan aloittaa välittömästi. Digitaalisen omavalvontapalvelun avulla vältetään tilanteet, joissa esimerkiksi tuotannossa paperille kirjattu poikkeama päätyy laatupäällikölle vasta seuraavana päivänä, jolloin tilanne voi jo olla ohi. Yrityksen on mahdollista kehittää myös prosessin laatua, kun huomataan, missä prosessin vaiheissa poikkeamia usein ilmenee.

Digitaalisuuden mahdollistama ennakointi vähentää tuotantokatkoksia ja raaka-ainehävikkiä

Digitaaliseen omavalvontapalveluun piirtyvät käyrät ovat aarre myös kunnossapidon henkilöille. Kun lämpötilaa seurataan jatkuvasti, se mahdollistaa koneiden huoltotarpeen ennakoinnin. Tämä vähentää riskiä esimerkiksi koneen yhtäkkisen rikkoutumisen seurauksena syntyvään raaka-ainehävikkiin. Huoltotarpeen ennakointi mahdollistaa myös tuotantokatkoksilta välttymisen, koska koneet huolletaan sopivana ajankohtana jo ennen rikkoutumista.

Elintarviketeollisuuden haastavat olosuhdemittaukset onnistuvat luotettavasti ja kustannustehokkaasti

Laadukkaan digitaalisen omavalvontapalvelun lähtökohta on asiakasturvallisuuden varmistaminen elintarviketeollisuuden haastavissakin olosuhteissa. Kun kosteusprosentti on esimerkiksi juustokellarissa jatkuvasti yli 90, tulee kohteeseen valita tällaisiin olosuhteisiin suunniteltu anturi, jotta laite kestää vuosia toimivana. Väärin valitulla laitteella uusimisväli voi olla helposti vain muutaman kuukauden. Saatavilla on palveluita, joihin kuuluvien laitteiden kestävyys on suunniteltu ja testattu huolella kotimaassa, yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Saatavilla on palveluita, joihin kuuluvien laitteiden kestävyys on suunniteltu ja testattu huolella kotimaassa, yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Kylmiöt ja pakastimet ovat rahaa syöviä energiasyöppöjä. Kun niissä on erillinen lämpötilanseuranta, voidaan lämpötila optimoida jokaiseen tilaan erikseen. Vaikka monissa laitteissa itsessään on jo valmiiksi lämpötila-anturi, on kokemus osoittanut, että kannattaa olla myös erillinen anturi varmistamassa koneen antaman lämpötilatiedon oikeellisuutta. Lisäksi tilat ovat usein niin suuria, että tarvitaan useampi kone jäähdyttämään tai mittauksia tulee tehdä laajemmalta alueelta, jolloin useampi anturi on enemmän kuin tarpeen todentamaan tilan lämpötilaa tarvittavista pisteistä.

Langattomuus tuo joustoa muuttuviin tarpeisiin ja palvelun käyttöönottoon

Kun digitaaliseen omavalvontapalveluun valitaan langattomat laitteet, järjestelmän käyttöönotto ja muokattavuus helpottuu huomattavasti. Langattomuus mahdollistaa asentamisen ilman kaapelivientejä seinien läpi tai pitkän matkan päähän, mikä taasen vähentää aloituskustannuksia. Lisäksi langattomuus tekee järjestelmästä joustavamman. Laitteita on helppo siirrellä paikasta toiseen ja mahdollisesti myöhemmin tarvittavat lisälaitteet ovat helposti asennettavissa.

Kun digitaaliseen omavalvontapalveluun valitaan langattomat laitteet, järjestelmän käyttöönotto ja muokattavuus helpottuu huomattavasti.

Digitaalisen omavalvontapalvelun langattomien laitteiden integraatio osaksi jo käytössä olevia nykyisiä järjestelmiä tuo myös kustannustehokkuutta. Jos yrityksellä on jo valmiiksi käytössään esimerkiksi taloautomaatioratkaisu, voidaan tietyt langattomat ratkaisut kytkeä asiakkaan nykyisiin järjestelmiin tukemaan tätä. Näin esimerkiksi laatuosaston omavalvontaratkaisu voi antaa tarvittavia lisätietoja kunnossapidon jo käytössä olevaan ratkaisuun. Kun samoilta mittalaitteilta tieto voidaan siirtää molempien osastojen käyttöön, on se aina kustannustehokasta.

Omavalvontasuunnitelman laatiminen ja seuranta digitaalisen omavalvontapalvelun kautta on nopeaa ja vaivatonta.

Digitaalisuudella kilpailuetua ja tyytyväisiä työntekijöitä

Sanomattakin on selvää, että digitaalisuus on tätä päivää. Digitaalisen omavalvontapalvelun valinneet yritykset ovat usein tyytyväisiä siihen, että palvelu on parantanut selvästi tuotannon ajankäyttöä ja seurattavuutta. Seurattavuus mahdollistaa ennakoinnin riittävän varhaisessa vaiheessa. Ajankäytön parantuessa päästään kiinni kapasiteetin kasvuun ja sitä myötä tuottavuuteen.

Lappujen täyttäminen syö niin työn tehokkuutta, kuin yrityksen kilpailukykyä työntekijämarkkinoilla. Kun käytössä on digitaalinen omavalvontapalvelu, houkuttelee se alan parhaita osaajia. Työntekoa rasittavat väärinymmärrykset vähenevät ja tieto on aina ajantasaista, jolloin työntekijän on helppo luottaa siihen. Jälkikäteen on myös helppo palata analysoimaan tilannetta, kun kaikki tieto on tallessa digitaalisessa omavalvontapalvelussa. Lisäksi digitaalisuus helpottaa myös uusien työntekijöiden perehdytystä, kun selkeät omavalvonnan ohjeet ovat aina kätevästi saatavilla.

Kun käytössä on digitaalinen omavalvontapalvelu, houkuttelee se alan parhaita osaajia.

Digitaalinen omavalvontapalvelu antaa työntekijöille rauhan keskittyä laadukkaan työn tuottamiseen virheistä raportoinnin sijaan. Yrityksen sisältä kumpuava hyvä olo välittyy aina myös asiakkaalle ja vaikuttaa näin yrityksen kilpailukykyyn ja asiakaskokemukseen.

Haluatko sujuvoittaa arjen rutiineja digitaalisella omavalvonnalla?

Kuulemme mielellämme omavalvontaan liittyvistä haasteistanne, ja autamme löytämään aidosti työarkeanne helpottavan ja tehostavan ratkaisun.

Ota yhteyttä, autamme mielellämme.