Date with Dylan -ravintolassa otettiin käyttöön digitaalinen omavalvonta käytännönläheisen koulutuksen vauhdittamana

nokeval logo Nokeval LinkedIn

Soupster Family -yhtiöön kuuluvassa Date with Dylan -ravintolassa otettiin syyskuussa 2022 käyttöön Nokevalin digitaalinen NSnappy-omavalvontapalvelu, joka auttaa huolehtimaan ravintolan ruokaturvallisuudesta automatisoimalla ja digitalisoimalla keittiön rutiinitehtävät. Palvelun käyttö startattiin käytännönläheisellä koulutuksella.

Date with Dylan -ravintolan työntekijät kerääntyvät ravintolan pöydän ääreen Nokevalin koulutuspäällikkö Juuli Vierin kanssa. Seuraavat pari tuntia vierähtävät digitaalisen omavalvontapalvelu NSnappyn käyttöönottokoulutuksen parissa.

Ollaan uuden äärellä, sillä ravintolassa ei aiemmin ole ollut käytössä digitaalista omavalvontaa. Soupster Familyn keittiöiden kehityspäällikkö Tiia Tuomainen haluaa digitaalisen palvelun avulla paitsi helpottaa työntekijöiden arkea automatisoimalla rutiinitehtäviä, myös parantaa omavalvonnan läpinäkyvyyttä kokoamalla kaiken tarpeellisen tiedon yhteen paikkaan helposti löydettäväksi.

Ennen koulutusta Vieri on yhdessä Tuomaisen kanssa digitalisoinut Date with Dylan -ravintolan omavalvontasuunnitelman NSnappyyn. Näin omavalvonnan tehtävät on määritetty palveluun ravintolan omavalvontasuunnitelman mukaisesti ja niiden suorittaminen on helppoa palvelun reaaliaikaisten tehtävälistojen ja muistutusten avulla.

Soupster_omavalvonta_koulutus_nsnappy_mobiilissa_1980x1080
Date with Dylan -ravintolan omavalvontasuunnitelma on digitalisoitu NSnappy-palveluun ennen koulutusta.

Käytännönläheisellä koulutuksella digitaalinen omavalvonta tutuksi

Vaikka omavalvonta itsessään on ravintolalle erittäin tuttua, tuo uuden palvelun käyttöönotto paljon omaksuttavia asioita yhdellä kertaa. Koulutus onkin jaettu kahtia peruskäyttäjäkoulutukseen ja pääkäyttäjäkoulutukseen, jotta jokainen voi käyttää aikansa oman roolinsa kannalta merkittävien tehtävien parissa.

Peruskäyttäjäkoulutuksessa dylanilaiset käyvät Vierin kanssa läpi NSnappyn perustoiminnot sisäänkirjautumisesta omavalvonnan tehtävien suorittamiseen ja kuittaamiseen. Jotta palvelun käyttö solahtaisi mahdollisimman sujuvasti osaksi arkea, tehdään koulutuksen aikana myös näytemittauksia käsimittalaitteilla sekä tutustutaan keittiöön asennettuihin automaattista seurantaa itsenäisesti suorittaviin mittalaitteisiin.

Omavalvonnan koulutus Date With Dylanissa
NSnappy-koulutus alkamassa Date with Dylan -ravintolassa.

Tuomainen pitää hyvänä, että koulutukset järjestettiin paikan päällä ravintolassa.

– Lähikoulutuksessa näimme konkreettisesti, miten palvelu ja laitteet toimivat. Juuli on myös erittäin ammattitaitoinen kouluttaja. On helppo sisäistää uusia asioita, kun ne selitetään selkeästi, Tuomainen sanoo.

Soupster_buffetin_tarjoilun_lampotilan_mittaus
Opit käytäntöön! Lounas-buffetin tarjoilulämpötilat mitataan Sense-piikkilämpötilamittarilla.

Myös Date with Dylan -ravintolan salityöntekijä Melissa Sytelä pitää koulutusta hyvänä alkusysäyksenä palvelun käyttöönotolle.

– Koulutus oli hyvä ja otan NSnappyn mielelläni käyttöön. Digitaalisen palvelun avulla omavalvonnan suorittaminen on varmasti sujuvampaa kuin paperin ja kynän kanssa pelaaminen. Tämä vaatii toki alkuun opettelua ja käytännön tekemistä, mutta olen innoissani uudesta, Sytelä sanoo.

Digitaalisen_NSnappy_jarjestelman_koulutus_Soupsterilla
Dylanilaiset tutustumassa NSnappy-palveluun. NSnappy toimii kaikilla päätelaitteilla.

Pääkäyttäjäkoulutuksessa käydään läpi NSnappy-palvelua ruoka- ja asiakasturvallisuuden johtamisen näkökulmasta

Peruskäyttäjäkoulutuksen jälkeen jatketaan pääkäyttäjäkoulutukseen, joka on suunnattu ammattikeittiöiden toimintaa johtaville ja suunnitteleville vastuuhenkilöille. Pääkäyttäjäkoulutuksessa syvennytään muun muassa siihen, kuinka omavalvonnan tehtäviä luodaan NSnappyyn ja miten niitä aikataulutetaan. Lisäksi käydään läpi toimipistekohtaisesti räätälöitäviä asetuksia, kuten valvontapisteiden hallinta ja tarpeen mukaan räätälöitävät raporttipohjat.

NSnappy_toimii_kaikilla_laitteilla
Pääkäyttäjäkoulutuksessa tutustuttiin muun muassa NSnappyn raportointityökaluun. Palvelussa voi räätälöidä esimerkiksi terveystarkastajan tarpeita vastaavan raportin.

Tuomainen uskoo raportointityökalun tuovan ammattikeittiölle monenlaista hyötyä.

– NSnappysta saan jatkossa näppärästi räätälöidyt raportit niin omaan käyttöömme kuin kiinteistölle ja terveys­­tarkastajallekin. On hyvä, että kaikki raportit ovat samassa paikassa, jolloin ei tule ongelmaa siinä, ettei löytäisi niitä tai tietäisi, missä ne ovat, hän sanoo.

NSnappy toimii vastuuhenkilöiden apurina paitsi ravintolakohtaisesti, myös ketjutasolla. Kaikkien palvelua käyttävien toimipisteiden omavalvonnan tiedot ovat NSnappyssä vastuuhenkilöiden saatavilla, jolloin ruokaturvallisuuden tasoa aina kuormasta hävikkiin asti voidaan seurata ketjutasoisesti yhdestä näkymästä. NSnappyn käyttöä ollaankin laajentamassa seuraavaksi Dylan-ketjun Waves by Dylan -ravintolaan.

– Odotan innolla, että NSnappy tulisi käyttöön kaikkiin lounas­ravintoloihimme. Kun opimme käyttämään sitä systemaattisesti ja hyödyntämään palvelua kokonaisvaltaisesti, voimme jatkuvasti kehittää toimintaamme, Tuomainen sanoo.

Tuomaisen mielestä koko palvelun idea kiteytyykin juuri yhdessä tekemiseen.

– NSnappyn koko idea on mielestäni juuri siinä, että ruokaturvallisuuden varmistaminen ja omavalvonta on kaikille yhteinen juttu, jossa on kuitenkin jokaiselle selkeä rooli ja vastuu. Ihan jokainen osaa palvelun avulla vastata terveystarkastajalle, miten meillä omavalvontaa hoidetaan ja mistä tiedot löytyvät, hän sanoo.

Soupster_NSnappy_paakayttajakoulutus
Juuli Vieri vetämässä pääkäyttäjäkoulutusta Date with Dylan -ravintolassa.

Jälkikatsaus tukena ensimmäisten viikkojen jälkeen

Tuomaisella on selkeä ajatus siitä, kuinka koulutuksen jälkeen jatketaan: Seuraavat pari viikkoa keskitytään perustoimintoihin. Kun perustoiminnoista on tullut sujuva osa arkea, otetaan palvelua monipuolisemmin käyttöön.

– Tiesin, että NSnappy on monipuolinen, mutta palvelussa on vielä laajemmat mahdollisuudet, mitä olin ajatellut. On hyvä, että esimerkiksi laissakin pakolliseksi määritelty hävikin hallinta löytyy yhdestä ja samasta paikasta omavalvonnan tietojen kanssa, hän toteaa.

Ilmassa on koulutuksen jälkeen Tuomaisen mielestä sopivassa suhteessa hämmennystä ja innostusta. Hän kannustaa kaikkia käyttämään palvelua rohkeasti eikä virheitä tarvitse pelätä.

– Hirveästi tässä ei voi tehdä väärin tai jos meneekin mönkään, niin tekee uudestaan. Nyt alkuun tulee varmasti kysymyksiä ja oivalluksia siitä, mitä kaikkea voimmekaan palvelun avulla tehdä, hän uskoo.

Soupster_omavalvonta_koulutus_1980x1080

Jotta kaikki sujuisi heti alusta alkaen mahdollisimman hyvin, sovitaan koulutuspalveluun kuuluva jälkikatsaus parin viikon päähän. Jälkikatsauksen ideana on, että ensimmäisten viikkojen aikana esiin nousevat kysymykset ja mahdolliset haasteet voidaan purkaa yhdessä kouluttajan kanssa.

– Meille on palveluntarjoajana tärkeää, että autamme asiakasta mahdollisimman hyvin rutinoimaan NSnappyn käytön osaksi toimintaa heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Date with Dylanissa palveluun on määritelty sopiva määrä tehtäviä, joten uskon, että kaikki lähtee rullaamaan hyvin, Vieri sanoo.

Juuli ja Tiia Date With Dylanissa
Nokevalin koulutuspäällikkö Juuli Vieri ja Soupster Familyn keittiöiden kehityspäällikkö Tiia Tuomainen

Miten digitaalinen omavalvonta helpotti ravintoloiden arkea koulutuksen jälkeen?

Videolla Tuomainen kertoo, miten NSnappy-omavalvontapalvelu on helpottanut ravintoloiden arkea käyttöönoton jälkeen: