Pilviratkaisut

Kerää data pilveen ja tarkkaile tilannetta missä haluat.

Yksi järjestelmä datan automaattiseen tallentamiseen kaikista kohteista.

Mittauslaitteilta kertyy dataa päivittäin valtava määrä. Tietojen kerääminen ei itsessään vielä riitä, vaan niiden pitää olla saatavilla helposti hyödynnettävässä muodossa. Jotta kaikki saatu data olisi kätevästi luettavissa, keräämme kaiken tiedon suoraan pilvipalveluun. Palvelusta löytyy myös hyväksi havaittuja toimintoja valvonnan helpottamiseksi. Palvelu on käytettävissä sekä selaimen että mobiilisovelluksen kautta. Palveluun kirjaudutaan sisään omilla käyttäjätunnuksilla. Ohjelmalle määritetään aina yksi pääkäyttäjä, jonka lisäksi peruskäyttäjätunnuksia luodaan haluttu määrä. Ohjelma on suomenkielinen, ja saatavilla myös muilla kielillä.

Ota käyttöön Nokevalin valmis pilvipalveluratkaisu ja kerää dataa heti.

Ovaport-verkkopalveluun voidaan joustavasti rakentaa ja kuvata tiedonkeruuympäristö käyttäen kolmiportaista rakennetta: kohde, mittauspiste ja mittauskanava. Jokaiselle näistä voidaan lisäksi määritellä runsaasti yksityiskohtia, kuten hälytysrajat, osoitetietoja tai toimintaohjeita poikkeustilanteiden varalle. Kerätyt olosuhdemittaustiedot tallennetaan Ovaport-palvelun mittauskanaville ja säilytetään vähintään sovitun ajan. Tietoja säilytetään konesaliympäristössä olevilla palvelimilla ja tiedot varmuuskopioidaan päivittäin toisella paikkakunnalla sijaitsevaan konesaliin. Kerättyjä tietoja voidaan selata ja tarkastella monipuolisesti koko siltä ajalta, jolta tietoja on tallessa. Tarkastelujaksoa on mahdollistaa säätää 3 tunnista useisiin kuukausiin.

Pilvipalvelusta löytyy mm.
Kokonaiskuva

Pääsivulle on koottu kaikki olennainen tieto jokaisesta mittauspisteestä. Kaikkien mittauspisteiden tiedot ovat nähtävillä yhdellä silmäyksellä, ja tietoja klikkaamalla pääsee helposti siirtymään mittausdatan yksityiskohtiin. Kokonaiskuvasivulta löytyvät myös linkit kaikkiin Ovaportin toimintoihin, kuten hälytyksiin, raportteihin, tehtäviin, tiedostoihin ja asetuksiin. Lisäksi sieltä löytyy ohjesivu Ovaportin käyttöä helpottamaan.

Hälytykset

Ovaport lähettää haluttaessa hälytykset valituista kohteista ja poikkeavista tapahtumista, mikä takaa nopeat reagointiajat poikkeustilanteissa. Hälytysviestit (SMS tai email) lähetetään nimetyille henkilöille vapaasti muunneltavien aikataulujen mukaan. Sähköpostiviestit ovat maksuttomia. Ovaportiin tallentuvat hälytystiedon mukana kirjatut kuittaukset, kommentit ja suoritetut toimenpiteet. Hälytykset näkyvät myös mobiilisovelluksessa, ja niitä pääsee kuittaamaan suoraan sovelluksen kautta. Hälytyksiin on mahdollista laittaa viive, minkä avulla vältytään turhilta hälytyksiltä.

Raportit

Raportteja on useita erilaisia ja niitä voidaan räätälöidä tarpeen mukaan. Kerätty data voidaan raportoida halutuista mittauspisteistä, aikaväleiltä ja datatyypeistä, kuten esimerkiksi tapahtumat ja poikkeamat. Raportit ovat ladattavissa järjestelmästä Excel- tai PDF-dokumentteina.

Omat tiedostot

Ovaportiin voi tallentaa omia tiedostoja, kuten laitteiden käyttöohjeita tai huoltokirjoja. Näin kaikki dokumentit ovat helposti löydettävissä aina tarvittaessa.

Kieli

Kieltä voi vaihtaa aina tarpeen mukaan. Ovaport on tällä hetkellä käytettävissä mm. suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Mittauspisteet on/off

Yksittäiset mittauspisteet saa helposti laitettua päälle ja pois vetonapista. Muista aina laittaa mittauspiste takaisin päälle, kun mittauksille on jälleen tarve!

Tehtävät

Ajastettujen tehtävien avulla Ovaportista saadaan aktiivinen tehtävien aikataulutus-, jakelu- ja hallintatyökalu. Ova-mobiilisovellus yhdistettynä ajastettuihin tehtäviin nopeuttaa mittausten ja kirjausten tekemistä. Myös työohjeet saadaan jaettua tehtäväominaisuuden avulla mobiilisovelluksen käyttäjille.

Mittauspisteiden lisätiedot

Klikkaa infonappia, ja pääset siirtymään mittauspisteen yksityiskohtaisiin tietoihin. Tiedoista löytyvät mm. mittauspisteen hälytystiedot, siihen liittyvät tehtävät ja graafit mittaustulosten kehityksestä. Suurin osa graafeista ja tiedoista löytyy myös mobiilisovelluksesta.

Valvontasuunnitelma

Valvontasuunnitelman digitalisointi kerää kaikki tärkeät tiedot yhteen paikkaan. Kirjaa ohjeet eri kohteille ja mittauspisteille, lisää tärkeitä tietoja muistiin. Valvontasuunnitelman avulla kaikki huomioitavat yksityiskohdat pysyvät tallessa ja ne osataan ottaa huomioon suunnitelman toteutuksessa.

Infonäyttö

Mittaustuloksia voidaan näyttää reaaliajassa myös infonäytöllä. Tällöin Ovaportissa luodaan linkki, joka on avattavissa millä tahansa verkkoselaimella. Infonäytöllä näkyy mittausten kokonaistilanne kattavasti sekä mahdolliset hälytysrajojen ylitykset. Näkymän seuraaminen ei vaadi kirjautumista ohjelmaan, joten se on helposti saatavilla kaikkien työntekijöiden nähtäväksi, Tulosten jatkuva näkyvyys lyhentää reagointiaikaa ongelmatilanteissa.

Mobiilisovellus

Kaikki tiedot ovat seurattavissa selainversion lisäksi myös mobiilisti. Tee näytemittaukset kätevästi Bluetooth-yhteyden avulla. Seuraa mittaustuloksia, hälytyksiä, tehtäviä ja kuittauksia siellä missä satut sillä hetkellä olemaan. Selainversiota tarvitset tarkempia raportteja tai asetusten muokkausta varten, muuten pärjäät kännykällä tai tabletilla.

API-yhteys

Onko järjestelmiä tarpeeksi jo omasta takaa, etkä halua enää yhtään lisää? Palvelumme on mahdollista yhdistää ohjelmointirajapinnan kautta myös omaan järjestelmään. APIn kautta saat mittausdatan sinne minne haluat ilman ylimääräistä työtä. Voidaan käyttää myös seurantapalvelun rinnalla.

Kokeile kuinka palvelu sopii käyttöösi.

Ymmärrämme, ettet halua ostaa sikaa säkissä, emme mekään. Tarjoamme siksi mahdollisuuden sinulle soveltuvien demolaitteiden ja -pilvipalvelun kokeiluun veloituksetta.

Ei pilvipalvelua ilman dataa.

Jotta pilvipalvelusi olisi käyttökelpoinen, sen tarvitsee kerätä dataa luotettavilta mittalaitteilta. Lisää palveluun omat laitteesi tai tutustu Nokevalin valikoimaan löytääksesi lisää vaihtoehtoja.