Nokeval ja Caverion yhteistyöhön kehittämään digitaalisia olosuhdevalvonnan ratkaisuja

nokeval logo Nokeval LinkedIn

Älykkäitä IoT-mittalaitteita ja digitaalisia palveluita kehittävä ja valmistava Nokeval sekä älykkäiden ja kestävien rakennettujen ympäristöjen asiantuntija Caverion aloittavat yhteistyön.  

Nokevalin langattomat mittalaitteet monipuolistavat Caverion iTOP-olosuhdevalvonnan digitaalisia palveluita

Caverion iTOP -jäähdytysautomaatio on käyttökohteen tarpeiden mukaan skaalautuva teknologia- ja palvelukokonaisuus, joka yhdistää liiketoimintakriittiset jäähdytysjärjestelmät älykkääseen hallintajärjestelmään. Oppivan kokonaisohjauksen ansiosta järjestelmän avulla voidaan optimoida energiankäyttöä ja parantaa kylmäjärjestelmien suorituskykyä.

Nokevalin älykkäät langattomat IoT-mittalaitteet tulevat laajentamaan Caverion iTOP-jäähdytysautomaatiojärjestelmää olosuhdevalvonnan ratkaisuilla ja niihin liittyvillä digitaalisilla palveluilla. Jatkossa iTOP-järjestelmään voidaan yhdistää langattomia antureita erilaisiin mittaustarpeisiin, kuten myös käsimittalaitteita useisiin asiakassegmentteihin vastaanotettavien elintarvikkeiden ja tuotteiden sisä- ja pintalämpötilojen mittaamiseen. Näiden ratkaisuiden myötä Caverion tuo markkinoille osana iTOP palveluita olosuhdevalvontaan liittyvät langattomien antureiden huolenpito- ja kalibrointipalvelut vastatakseen elintarvike- ja lääketurvallisuuden vaativimpiin tarpeisiin.

”Nokevalilla on mittausteknologiasta osaamista, mitä haluamme tarjota myös iTOP-palveluiden asiakkaillemme. Yhteistyön myötä kykenemme automatisoimaan kaikki vaativammatkin olosuhdevalvonnan ja elintarviketurvallisuuden ratkaisut osaksi nykyisiä palveluitamme”, kertoo Caverionin Product Leader Jukka Hellman.

Erilaisten IoT-laitteiden vaivaton integrointi mahdollistaa iTOP-olosuhdevalvonnan piiriin aiempaa laajempia mittausratkaisuita

Nokevalin ja Caverionin yhteistyön käynnistymistä siivitti Nokevalin kehittämä ja hiljattain markkinoille tuoma digitaalinen NSnappy®-alustapalvelu, joka mahdollistaa minkä tahansa LoRaWAN-teknologiaan perustuvan IoT-mittalaitteen integroimisen toiseen järjestelmään helposti ja nopeasti. LoRAWAN-laitteiden lisäksi Caverion iTOP-järjestelmään integroidaan joukko Nokeval Sky-radioteknologiaan pohjautuvia IoT-mittalaitteita.

Asiakaskokemus ja elinkaarikustannusten minimointi ohjaavat ratkaisu- ja palvelukehitystä

Caverionin asiakkaille on tärkeää, että jäähdytysautomaation avulla voidaan varmistaa turvallinen ja keskeytymätön kylmälaitteiden toiminta ja tuotanto. Heille on myös tärkeää, että palvelut on toteutettu kestävää kehitystä tukevalla tavalla. Palvelukokemuksen lisäksi asiakkaat arvostavat sitä, että teknisten järjestelmien sekä huollon ja ylläpidon kustannukset pysyvät maltillisina jatkuvasti kohoavien kustannusten paineesta huolimatta.

”Yhteistyön käynnistymiselle oli poikkeuksellisen hyvät edellytykset, sillä molemmat yhtiöt ovat kehittäneet tuotteita ja palveluita samoille asiakaskohderyhmille. Lisäksi palvelut täydentävät asiakkaan näkökulmasta optimaalisesti toisiaan”, kertoo Nokevalin liiketoimintajohtaja Markku Lukkari.

Liiketoimintajohtaja Markku Lukkari, Nokeval Oy
Liiketoimintajohtaja Markku Lukkari, Nokeval Oy

Lisätietoja:

Nokeval Oy, liiketoimintajohtaja Markku Lukkari, markku.lukkari@nokeval.com, +358 500 682 605

Caverion Oyj, Product leader Jukka Hellman, jukka.hellman@caverion.com, +358 40 849 6081


Nokeval – Securing Safety and Quality

Nokeval kehittää, valmistaa ja myy älykkäitä IoT-mittalaitteita ja näihin liittyviä pilvipalvelujärjestelmiä asiakkaan oma- ja olosuhdevalvonnan prosessien parantamiseksi. Automatisoimalla rutiininomaiset laadunvalvontatyöt helpotamme asiakkaidemme päivittäistä työtä ammattikeittiöissä sekä laaja-alaisesti rakentamisen, teollisuuden ja laboratorioiden toimialoilla. Olemme mukana luomassa sujuvampaa ja turvallisempaa – eli parempaa arkea asiakkaillemme ja aina heidän asiakkailleen. Nokeval Oy on perustettu vuonna 1980 ja sillä on oma elektroniikkatuotantolaitos Nokialla. Yritys työllistää tällä hetkellä 40 henkilöä ja sen liikevaihto oli vuonna 2022 noin 5,4 miljoonaa euroa. Lisätietoa: nokeval.com

#SecuringSafetyAndQuality #Nokeval #NSnappy

Caverion – Building Performance

Caverion on älykkään ja kestävän rakennetun ympäristön asiantuntija, joka mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia. Asiakkaat voivat luottaa osaamiseemme kiinteistöjen, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: perus- ja älyteknologioiden asennuksesta sekä huollosta ja kunnossapidosta palvelujen johtamiseen sekä asiantuntija- ja suunnittelupalveluihin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Palvelemme asiakkaitamme 10 maassa, Pohjois- ja Keski-Euroopassa, lähes 14 500 caverimme voimin. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli yli 2,3 miljardia euroa. Caverionin osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa: www.caverion.fi

#BuildingPerformance #NäinSyntyyEnergiaviisaus #energywise #Caverion