Laite-esittely: Langaton Kombi-lähetin sisäilman laadun mittaamiseen

nokeval logo Nokeval LinkedIn

Esittelemme Device Showcase -artikkelisarjassa kuukausittain yhden Nokevalin mittalaitteen: mitä laite mittaa, mitkä ominaisuudet tekevät siitä ainutlaatuisen ja ennen kaikkea – miten se helpottaa arkeasi mittaus kerrallaan.

Langaton Kombi-lähetin mittaa sisäilman laatua viidellä eri suureella

Puhdas sisäilma ylläpitää terveyttä ja auttaa säilyttämään kiinteistön arvon. Erilaiset tilat voivat myös vaatia erilaisia sisäilman olosuhteita niiden käyttötarkoituksen mukaan. Sisäilman olosuhteiden ja laadun mittaamiseksi olemme kehittäneet Kombi-mittalaitteen, jonka avulla sisäilman laatua voidaan tarkkailla monipuolisesti viiden eri mittaussuureen avulla.

Kombilla voidaan mitata paine-eroa (DP), lämpötilaa, kosteutta, hiilidioksidipitoisuutta (CO2) ja haihtuvien orgaanisten hiilivety-yhdisteiden kokonaispitoisuutta (TVOC). Kombi soveltuu erilaisten huonetilojen sisäilman mittaamiseen yleisistä toimistotiloista laboratorioihin ja puhdastiloihin. Laitteen IP-luokitus on 20.

Kombi-lähettimen TOP3-ominaisuudet

  • Viisi mitattavaa suuretta yhdessä mittalaitteessa
  • Langattomuus
  • Pieni koko

Kombi-lähettimet

Paine-eron mittaus (DP)

Paine-eron (differential pressure) mittaus on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa on tarpeen ylläpitää tiettyjä olosuhteita esimerkiksi rakentamisen aikana, puhdastiloissa, laboratorioissa ja sairaalaympäristöissä.

Kombi-lähetin mahdollistaa paine-eron mittaamisen langattomasti kahden eri tilan välillä, tarjoten mittaustietoa ilmanvaihdon ja puhtaan sisäilman ylläpidosta. Laite soveltuu paine-eron mittaamiseen kaikissa asuin- ja toimistorakennuksissa, joissa sisäilman täytyy pysyä hieman alipaineisena. Mikäli esimerkiksi laboratoriossa tarvitaan ylipainetta estämään ulkoilman pääsy tilaan, voidaan Kombin avulla varmistaa, että ylipainetta ylläpidetään asianmukaisesti. Kombin mittausalue on -125…+125 Pa.

Haihtuvien orgaanisten hiilivety-yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC)

TVOC-mittaus (Total Volatile Organic Compounds) on menetelmä, jolla mitataan ilmassa olevien haihtuvien orgaanisten hiilivety-yhdisteiden kokonaismäärää. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet voivat peräisin erilaisista lähteistä, kuten rakennusmateriaaleista, kalusteista, puhdistusaineista, tupakansavusta ja muista kemiallisista prosesseista.

TVOC-mittauksia voidaan suorittaa sisäilman laadun arvioimiseksi ja hyödyntää esimerkiksi teollisuusympäristöissä, joissa on tarpeen valvoa ilmassa olevien haitallisten kemikaalien pitoisuuksia. Mittaukset voivat auttaa tunnistamaan ja ehkäisemään mahdollisia terveysriskejä.

Hiilidioksidipitoisuuden mittaus (CO2)

Hiilidioksidipitoisuuden mittauksessa mitataan ilmassa olevan hiilidioksidin määrää. Hiilidioksidipitoisuuden seuranta on erityisen merkittävää esimerkiksi sisätiloissa, etenkin neuvottelutiloissa, joissa ihmiset viettävät paljon aikaa. Korkea hiilidioksidipitoisuus voi olla merkki huonosta ilmanvaihdosta, ja se voi vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Kombi-lähetin mittaa sisäilman hiilidioksidipitoisuutta antaen tietoa sisäilman laadusta ja ilmanvaihdon riittävyydestä. Laitteen mittausalue on 400…5000 ppm.

Lämpötilan ja kosteuden mittaaminen (TRH)

Kombin avulla voidaan myös huolehtia huonetilan optimaalisesta lämpötilasta (-30…+60 °C) ja kosteustasosta (0…100 %RH). Optimaaliset olosuhteet mahdollistavat energiatehokkaan lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien käytön, mikä voi tuoda säästöjä energiakustannuksiin.

kombi_lahetin_sisailman_mittaus_langattomasti

Langattomuus

Langattomuus tekee laitteiden asennuksesta nopeaa ja kustannustehokasta, kun kaapelointia ei tarvita. Lisäksi langattoman laitteen siirtäminen tilasta toiseen on helppoa.

Kombi-lähettimet voidaan yhdistää joko asiakkaan omiin mittausjärjestelmiin tai Nokevalin NSnappy-pilvipalveluun. Mittausdata siirtyy laitteesta automaattisesti NSnappy-palveluun Hub-tukiaseman kautta. Mittaustietoa voidaan tarkastella NSnappysta reaaliajassa etänä. Mikäli mittausarvot poikkeavat niille asetetuista raja-arvoista, hälyttää palvelu poikkeamista.

Kombi-laite on saatavissa kahdella eri radioteknologialla

Kombi-LWEU-laite toimii LoRaWAN-teknologialla. Laite voidaan yhdistää paikallisiin LoRaWAN-operaattoreiden verkkoihin, kuten maanlaajuinen Digitan LoRaWAN-verkko. Se voidaan yhdistää myös NSnappy Hub-tukiaseman avulla NSnappy-pilvipalveluun tai asiakkaan omiin pilvipalveluihin.

Kombi-Sky-laite käyttää Nokevalin omaa LoRa-teknologiaan perustuvaa Sky-protokollaa. Kombi-Sky voidaan yhdistää Cell2-tukiaseman kautta NSnappy-pilvipalveluun tai Stable-Sky-Node -vastaanottimen kautta asiakkaan omiin järjestelmiin.

Pieni koko

Pienikokoinen ja ulkoasultaan pelkistetty laite on tyylikäs ja huomaamaton valinta tilaan kuin tilaan.

Kiinnostuitko Kombi-lähettimestä?

Ota yhteyttä