IoT-mittalaitteet ja alustapalvelut parantavat suorituskykyä ja tuovat kustannussäästöjä useille toimialoille

Tuomo Röppänen Tuomo Röppänen LinkedIn

Miten erilaisia IoT-laitteita käytetään ja mihin kaikkeen niitä voidaan käyttää? Millaista dataa ne tuottavat ja miten erilaiset järjestelmät saadaan hyödyntämään tätä dataa? Millaisia toimialoja IoT-ratkaisut ja alustapalvelut hyödyttävät eniten? Millaisia ratkaisuja on jo saatavilla ja mitä kehitteillä? Mepä kerromme!

Monet teollisuudenalat hyödyntävät jo IoT-teknologiaa

Meillä Nokevalilla on kertynyt runsaasti kokemusta IoT-laitteiden sekä alustapalveluiden kehityksestä. 2000-luvun alussa kehitimme järjestelmän, joka mahdollisti datan keruun eri laitteista yhden palvelun piiriin. Asiakasmäärä kasvoi vähitellen ja huomasimme järjestelmän potentiaalin. Uuden sukupolven järjestelmän kehitimme ja lanseerasimme vuonna 2012. Tämä alustapalvelu tiedetään nykyään paremmin nimellä Ovaport.

Ovaport-palvelu ja kehittämämme IoT-laitteet ovat toimineet ratkaisuna usealle eri asiakassegmentille, kuten foodservicealalle ja elintarviketeollisuudelle, rakennusteollisuudelle ja ympäristöalalle sekä lukuisille muille teollisuuden toimijoille. Teknologian hyödyntäminen näissä asiakassegmenteissä on kasvanut hyvinkin nopeasti.

Alustapalveluun on toimialasta riippuen kytketty erilasia langattomia laitteita, jotka mittaavat ympäristön tai  erilaisten tilojen olosuhteita, kuten vaikkapa lämpötilaa, ilmanlaatua ja kosteutta, ja tuottavat niistä dataa.

Kumppaneidemme ja oman myynnin kautta Ovaport-palveluun on kertynyt tuhansia asiakkaita. Alustapalveluun on toimialasta riippuen kytketty erilasia langattomia laitteita, jotka mittaavat ympäristön tai  erilaisten tilojen olosuhteita, kuten vaikkapa lämpötilaa, ilmanlaatua ja kosteutta, ja tuottavat niistä dataa.

IoT-laitteiden tuottamaa ja pilvipalvelun analysoimaa dataa hyödyntämällä eri toimialoilla toimivat asiakkaamme ovat pystyneet tehostamaan ja automatisoimaan erilaisia prosesseja, ja sitä kautta saavuttamaan kustannussäästöjä sekä lisäämään liiketoiminnan suorituskykyä.

Kehitämme ratkaisuja asiakkaidemme työarkeen

Me Nokevalilla panostamme paljon tuotekehitykseen ja se näkyy projektien määrissä. Meidät tunnetaankin usein erityisesti tuotekehityksestämme.

Kehitysprojektimme koostuvat räätälöidyistä laitekehitys- ja ohjelmistokehitysprojekteista. Toisinaan niissä hyödynnetään esimerkiksi jotain jo olemassa olevaa mittalaitetta, ja kehitämme uudenlaisen ohjelmiston hyödyntämään sen dataa. Toisinaan taas kehitämme asiakkaalle kokonaan uuden mittalaitteen, joka yhdistetään valmiiseen ohjelmistoon. Kehitämme myös asiakkaillemme erilaisia ratkaisuja valmislaitteita ja -palveluita räätälöimällä. Lisäksi kehitämme ratkaisuja asiakkaidemme omille brändeille.

Me Nokevalilla kuuntelimme asiakkaitamme ja saimme paljon hyvää palautetta, jonka pohjalta lähdimme kehittämään uutta pilvipalvelua.

Koska tuotteet ja palvelut suunnitellaan aina asiakkaan käyttöön, pyydämme asiakkailtamme jatkuvasti palautetta ja kuuntelemme heidän toiveitaan herkällä korvalla. Lisäksi osallistamme heitä uusien ratkaisujen kehittämisessä. Asiakkailtamme saamamme hyvän palautteen pohjalta lähdimme kehittämään uutta pilvipalvelua.

Uusi teknologiariippumaton alustapalvelumme tuo lisäarvoa asiakkaillemme

Uuden pilvipohjaisen alustapalvelumme periaate tulee olemaan samanlainen kuin aiemmissa alustapalveluissamme, jossa IoT-laitteet tuottavat dataa. Ohjelmistoarkkitehtuuri ja Nokevalin nykyajan IoT-laitteisto tulee mahdollistamaan myös paljon uutta. Palvelun skaalautuvuuteen on panostettu huomattavasti, jotta voimme palvella eri asiakassegmenttejämme niin Suomessa kuin ulkomailla. Uskomme vahvasti, että uusi pilvipalvelumme sekä uuden sukupolven IoT-laitteistomme luo entistäkin enemmän lisäarvoa asiakkaillemme eri sektoreilla.

Uudet kehitysprojektimme tukevat uutta strategiaamme, jossa aikomuksemme on saavuttaa isoa kasvua niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Ulkomailla meillä on useita kumppaneita, jotka toimivat jälleenmyyjinä tai suorina asiakkaina. Onhan meillä tietysti Suomessakin isoja asiakkaita, jotka operoivat globaalisti. Viennin osuus liikevaihdostamme on tällä hetkellä noin 20%. Tavoitteenamme on kasvattaa viennin osuutta kehityksessä olevan pilvipalvelumme sekä IoT-laitteidemme avulla.

IoT-ratkaisuista hyötyvät erityisesti toimialat, jotka ovat murroksessa

Palvelumme ja laitteistomme soveltuvat useisiin liiketoimintaympäristöihin, jotka ovat tällä hetkellä murroksessa. Smart City -projektit ovat nykyään käynnissä ympäri maailmaa, teollisuudessa on paljon tarpeita datan keruuseen ja sen esittämiseen, foodservice-sektorilla halutaan entistä enemmän tehostaa prosesseja, ja kuljetuksessa halutaan panostaa mm. reaaliaikaisten olosuhteiden mittaamiseen ja kuljetusten seuraamiseen. Näissä kaikessa voimme auttaa asiakkaitamme omien kotimaisten palveluiden ja mittauslaitteiden avulla sekä kotimaassa että ulkomailla.

Kerromme mielellämme lisää, kuinka IoT-laitteet ja  pilvipohjainen alustapalvelumme tehostaa liiketoiminnan suorituskykyä!

Ota yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö!