2800-2071 kenttänäyttö

Pieni kenttänäyttö 2800-2071 on suunniteltu sarjaviestille RS-485 ja RS-232. Sarjaväylä on erotettu galvaanisesti prosessorista ja käyttöjännitteestä. Pitkillä etäisyyksillä tai häiriöisissä olosuhteissa RS-485:n viesti on luotettava aina 1000 m:n etäisyyksille asti. Samaan väylään voidaan kytkeä 32 osoitteellista näyttöä.

Kenttänäytössä voidaan käyttää kahta eri protokollaa, joko osoitteellista Nokeval SCL:tä tai osoitteetonta ASCII-protokollaa. Nokeval SCL-protokollassa ohjausviesti koostuu näyttölaitteen osoitteesta, näytettävästä komentojonosta, loppumerkistä ja tarkistussummasta. Tarkistussumma voidaan SCL-prokollasta poistaa tarvittaessa näytön ohjelmointitilassa. Osoitteettomassa ASCII-protokollassa näyttölaitteelle lähetetään ainoastaan näytettäväksi tarkoitetut merkit sekä rivinvaihtomerkki tarvittaessa.

Saatavana myös paneeliasenteisena.

Tuotekoodi: 91154

Pyydä tarjous
Käyttöohje

Tuloviestit: Sarjaviestitulo RS-232 tai RS-485, ohjelmallinen valinta.