PM20 modulaarinen paneelimittari

PM20 on modulaarinen 18-kanavainen paneelimittari teollisuuden sovellutuksiin. Useita eri tyyppisiä tulo-, rele-, I/O- ja lähtöviestikortteja valittavissa.

Tuotekoodit:

PM10: 96960
PM10REL2A: 96963
PM10OUT2A: 96962
PM10POW24SA: 96965
PM10UNI2A: 96961
PM20: 97476

Pyydä tarjous
Käyttöohjeet
Tekniset tiedot
 • 2-18 tulokanavaa, Pt100, termolementit, 4-20 mA/0-10V, mV
 • 2-18 lähtökanavaa, lähtöviestit 4-20 mA, 0-10V (riippuu muiden korttipaikkojen käytöstä
 • Monipuolisia matemaattisia funktoita kanavakohtaisesti tai niiden välille
 • Lähdöt voivat seurata tuloja suoraan, tai väliin voidaan lisätä prosessointia, esimerkiksi laskentaa, ehtoja, ajastuksia, taulukkolinearisointia, totalisointia, taarausta tai huippuarvon pitoa.
 • Monivärinen alfanumeerinen 6-merkkinen näyttö
 • Näytön värin saa muuttumaan ja vilkkumaan hälytyksen tapahtuessa
 • Maksimissaan 16 hälytysrelettä
 • I/O-linjoja
 • MicroUSB-liitin MekuWin-konfigurointiiin PC-tietokoneella
 • Sarjaviesti RS485, Modbus RTU protokolla
 • Käyttöjännite 24 VDC: 21…27 VDC
 • Kortit:Tulokortti kahdella kanavalla, galvaaninen erotus lähtöviesteistä
 • Lähtöviestikortti kahdella kanavalla
 • Hälytyskortti kahdella vaihtoreleellä
Systeemin kuvaus lyhyesti

Jokaisessa kortissa on rekistereitä joihin voi tallettaa mittaustuloksia, asettaa raja-arvoja, matemaattisten funktioiden tuloksia ja ohjata niillä lähtöviestiä, näyttöjä, tai hälytyksiä. Rekisterien sisältöä voidaan muuttaa muiden kanavien mittaustuloksilla, I/O-linjoilla, tai matemaattisilla funktioilla.