IoT käytännössä


IoT eli esineiden tai asioiden Internet on digitalisaatioon liittyvä muotisana, jota viljellään nykyisin kaikkeen, joka vähänkin liittyy Internettiin kytkettävyyteen, langattomuuteen tai vähävirtaisuuteen.

IoT on kuitenkin pitkälti Hype-termi, kuten IT-kuplan aikainen WAP, uudemmat XaaS-termistön alle menevät pilviteknologiat tai Big Data. IoT ei kuitenkaan ole varsinaisesti mitään uutta, sillä Internetiin kytkettäviä laitteita, jotka nykyisin saisivat IoT-leiman, on ollut jo vuosikymmeniä olemassa. Itse termikin tuli ensimmäisen kerran käyttöön jo vuosituhannen vaihteessa.

Yleinen kuva mitä tavalliselle ihmiselle tulee IoT:sta, on että kaikki laitteet jotenkin mystisesti keskustelisivat keskenään aina kahvinkeittimestä ovikelloon. Tällaisesta kaikkien laitteiden yhteensopivuudesta ei kuitenkaan nykyisin voi kuin vasta haaveilla. Kilpailevia tekniikoita, joilla laitteiden kytkettävyys Internettiin saadaan mahdollistettua, on lähes yhtä paljon, kuin on yrityksiä, jotka toimivat IoT:n piirissä. Tulevaisuudessa laitteiden välistä vuorovaikutusta syntyy yhä enenevässä määrin tietyille sovellusaluille kuten kotiautomaatio, mutta kaiken kattavasta esineiden Internetistä, jossa kaikki laitteet suoraan jakavat ja hyödyntävät tietoa keskenään ollaan käytännössä vielä erittäin kaukana.

Nokeval toimii omalta osaltaan yhtenä IoT-laitteiden ja SaaS-pilvipalvelun ratkaisuntarjoajana. Nykyisellään kykenemme mittaamaan lukuisia fysikaalisia suureita usealla erilaisella langattomalla ja langallisella teknologialla ja kytkemään mittaustulokset Ovaport-pilvipalveluumme. Pilvipalvelustamme mittadata voidaan kytkeä Big Data-analyysipalveluihin tai muihin järjestelmiin Ovaportin API-rajapinnan kautta. Pyrimme mahdollisimman laajaan kytkettävyyteen, emmekä rajoitu yhteen teknologiseen ratkaisuun ja pyrimme rakentamaan mahdollisimman avoimia järjestelmiä.

Langattomia verkkoja voimme rakentaa erilaisilla verkkotopologioilla, millä tarkoitetaan tapaa, jolla verkon laitteet on liitetty toisiinsa. Riippuen sovelluskohteesta käytämme joko suljettua 433.92MHz tähtiverkkoa, jolla saavutetaan yli viiden vuoden paristonkesto ja erittäin hyvä kantama sisätiloissa hyvinkin vaikeista mittakohteista, kuten teräskylmiöt. Erittäin laajoissa kohteissa käytämme puolestaan 2.4GHz Ovanet Mesh-teknologiaa, jossa kaikki laitteet ovat suorassa yhteydessä toisiinsa kantamansa rajoissa. Mesh-teknologiaratkaisuna käytämme Wirepas Pinoa, joka on teknisesti ylivoimainen muihin markkinoilla oleviin ratkaisuihin nähden. Verkko tarjoaa lähes rajattoman määrän laitteita samaan verkkoon. Lisäksi verkko on täysin automaattisesti rakentuva ja itse itseään korjaava. Langallisessa sarjaliikenteessä luotamme Modbus RTU-protokollaan, joka on teknisestä rajoittuneisuudestaan huolimatta erittäin laajasti käytetty eri valmistajien laitteissa ja mahdollistaa erilaisten erikoismittalaitteiden kytkemisen Ovaport-pilvipalveluumme.

Kaikki yllä olevat tekniikat ovat luonnollisesti yhtä aikaa tuettuna yhdyskäytävissämme, joilla kytkemme laitteet pilvipalveluumme joko 3G, LAN tai PoE-yhteydellä. Lähitulevaisuudessa tulemme julkaisemaan ja tukemaan lisäksi muun muassa Bluetooth Smart laitteita ja mikäli sovellustarvetta ilmenee, kykenemme myös lisäämään mittalaitteisiimme tuen LoRa ja Sigfox verkkoihin. Luonnollisesti 5G-teknologian mukanaan tuoma NB-IoT tulee toimimaan yhtenä tulevaisuuden liitäntätekniikoista.